مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي تطبيقي رابطه روايت و روايت گري در کيفيت فضايي معماري و سينما

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: زينليان مريم*,كلانترزاده محمدمهدي
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي سپيدان، ايران
 
عنوان همایش: کنفرانس سالانه پژوهش هاي معماري، شهرسازي و مديريت شهري
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی: موسسه معماري و شهرسازي سفيران راه مهرازي
زمان:  1394دوره 1
 
 
چکیده: 

روايت در فضا در طول زمان، امکان شناخت کامل از فضاي موجود را به دست مي دهد. در حقيقت روايت را مي توان ابزاري جهت بيان فضا در طول زمان دانست. الگوهاي روايتي در فيلم، فضا را تعريف کرده و به آن اهميتي بياني مي دهند. همچنين روايت در فضاي معماري امکان دريافت تجربيات جديد و ادراک فضايي را به دست مي دهد. بنابراين مفهوم روايت به مثابه الگويي مشترک در سينما و معماري از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد. وليکن آن طور که بايد به مفهوم روايت و روايت گري چه در سينما و چه در عرصه معماري، توجه نشده است. در اين مقاله ابتدا به شناخت مفهوم روايت در فضاي معماري و چگونگي دريافت آن در فضاي معماري پرداخته مي شود و سپس مفهوم روايت در سينما و اهميتي که الگوهاي روايتي در بيان فضاها و روحيه خاص فيلم دارد، مورد بررسي قرار مي گيرد. در نهايت چنين نتيجه مي شود که اساس نمامي تجربيات فضايي و درک فضا متکي بر روايت است و به عنوان الگويي که هر دو عنصر فضا و زمان را در خود جاي مي دهد، در فضاي مجازي فيلم و فضاي فيزيکي معماري مي تواند بيانگر احساسات و عواطف و منشا تجربيات جديد در فضا و القا کننده هدف خاص فيلم ساز و معمار باشد.

 
کلید واژه: روايت، روايت گري، فضا، معماري، سينما
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 563   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی