برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

خوانشی از عوامل موثر بر کالبد مساجد مورد پژوهی: مسجد امام اصفهان و مسجد وکیل شیراز

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: آزادي مصطفي*
 
 *موسسه آموزش عالي حافظ شيراز
 
عنوان همایش: کنفرانس سالانه پژوهش هاي معماري، شهرسازي و مديريت شهري
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه معماري و شهرسازي سفيران راه مهرازي
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

معماري ايراني اسلامي به عنوان يکي از بزرگترين شاخه هاي هنر اسلامي توانسته است، بخشي از خصوصيات هنر اسلامي را در بستر زمان و در طول دوره هاي گوناگون نهادينه سازد. اما در زمان حاضر دچار دگرگوني شده اند و تحولات فراواني در کالبد و بافت خود مشاهده نموده اند. اين پژوهش به دنبال شناخت مشخصه هاي تاثيرگذار در دو مسجد امام اصفهان و وکيل شيراز و قياس اين دو مسجد با يکديگر مي باشد. اين مقاله سعي دارد به الگوي متداول از عناصر مساجد ايراني اسلامي دست يافته و کارکرد آنها را تبيين نماييد. همچنين به اين سوال پاسخ دهد که آيا اصول طراحي مساجد در دوره صفويه در مساجد زنديه تاثير گذاشته است؟ به منظور انجام اين مهم، از روش هاي تحقيق توصيفي- تحليل و تطبيقي و با مطالعه منابع کتابخانه اي و ميداني اطلاعات گردآوري شده، بررسي و تحليل گرديده است. نتيجه پژوهش نشان مي دهد که تفکرات و هويت هاي، حاکم بر طراحي مساجد دوران صفويه بخصوص مسجد امام اصفهان تاثير گذار بوده ولي در دوره زنديه معماران خلاقيت خويش را فراموش نکرده و ترکيبي همگون و شگفت انگيز را پديد آورده اند. که گويي نداشتن گنبد خلاي در طرح ايجاد نکرده و تبديل به شاخصه اي مهم و گيرا شده است.

 
کلید واژه: خوانش، مسجد امام، مسجد وکيل، کالبد، معماري مسجد
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 334   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی