برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثرات ضد قارچی کتوکونازول، پیاز و سیر علیه برخی مخمرهای بیماریزا و درماتوفیتها

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: اميررجب نسرين,شمس قهفرخي معصومه,شكوه اميري محمدرضا,مقدسي بهناز
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

در سالهاي اخير، مقاومت به داروهاي ضد قارچي و در نتيجه شکست در درمان بيماران مبتلا به انواع ضايعات قارچي نظير کانديديازيس، درماتوفيتوزيس و ... به فراواني مشاهده گرديده است. با آغاز پيشرفتهاي وسيع درماني نياز به داروهاي موثر ضد قارچي با حداقل عوارض جانبي بيش از پيش احساس گشته است. در تحقيق حاضر، آثار ضد قارچي دو عصاره گياهي پياز و سير عليه استرين هاي مختلف کانديدا، مالاسزيافورفور و درماتوفيتها در شرايط آزمايشگاهي بررسي گرديد و با فعاليت ضد قارچي داروي کتوکونازول مقايسه شد.
روش کار: روش استاندارد رقت در آگار
(Agar Dilution Method) براي تعيين فعاليت ضد قارچي ترکيبات فوق الذکر مورد استفاده قرار گرفت. استرين هاي قارچي در حضور غلظت هاي مختلف ترکيبات مذکور در محيط سابورودکستروز آگار کشت داده شدند و حداقل غلظت مهارکننده رشد (MIC) هر يک از آنها به طور جداگانه تعيين گرديد.
نتايج: تمامي ترکيبات مورد استفاه، رشد کليه گونه هاي کانديدا، مالاسزيا فورفور و درماتوفيت را از طريق وابسته به غلظت مهار کردند. مقادير
MIC کتوکونازول و عصاره هاي پياز و سير براي تمامي قارچهاي مورد بررسي به ترتيب در محدوده  128 - 016/0 ميکروگرم در ميلي ليتر، 32 -016/0 ميلي گرم در ميلي ليتر و 2- 002/0 ميلي گرم در ميلي ليتر محاسبه شد.
بحث: بر اساس نتايج بدست آمده در مطالعه حاضر، کتوکونازول بيشترين تاثير ضد قارچي را عليه استرين درماتوفيتي اپيدرموفيتون فلوکوزوم نشان داد، در حالي حداکثر فعاليت ضد قارچي پياز و سير به ترتيب عليه کانديدا آلبيکنس و درماتوفيت ها گزارش گرديد. همچنين فعاليت ضد قارچي موثر عصاره سير عليه استرين هاي مالاسزيافورفور مشخص گرديد. با توجه به قابليت مهار رشد انواع گونه هاي کانديدا، مالاسزيافورفورو درماتوفيت ها توسط عصاره هاي سير و پياز، بررسي بيشتر در خصوص يافتن فراکسيون هاي موثر ضد قارچي عصاره هاي مورد نظر و همچنين جايگزيني داروهاي سنتتيک با ترکيبات طبيعي بي ضررتر توصيه مي شود
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 155  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی