مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي عوامل انساني- محيطي موثر بر کيفيت فضاي مشاع بين واحدهاي مسکوني آپارتماني

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: شاهرودنژاد آزاده*
 
 *پرديس هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران
 
عنوان همایش: کنفرانس سالانه پژوهش هاي معماري، شهرسازي و مديريت شهري
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی: موسسه معماري و شهرسازي سفيران راه مهرازي
زمان:  1394دوره 1
 
 
چکیده: 

رويکردهاي جديد برنامه ريزي و طراحي در زمينه مسکن متکي به الگوهاي جامع بين رشته اي است. اين رويکردها که در سال هاي اخير در کشورهاي مختلف جهان مورد توجه بوده اند، به هماهنگي جنبه هاي انساني و محيطي طراحي اهميت بيشتري داده اند. از سوي ديگر افزايش تراکم و جمعيت روز افزون شهرها و رو کردن مردم داراي فرهنگ ها و سنت هاي متفاوت به سمت آپارتمان نشيني، مشکلات متعددي را در زمينه برنامه ريزي و طراحي فضاهاي مشاع و نيمه خصوصي ايجاد کرده است؛ که وظيفه طراحان را در باب شناخت تفاوت ها و نيازهاي کيفي و رواني مردم سخت تر مي کند. در اين مقاله عوامل اصلي انساني و محيطي موثر بر کيفيت فضاي مشترک ميان واحدهاي آپارتماني موجود در يک طبقه، بررسي و دسته بندي شده اند و مثال هايي از اين فضاها در چند آپارتمان ساخته شده در شهر تهران جهت درک بهتر موضوع ارائه شده است. برخي از اين عوامل عبارتند از: تداوم کالبدي- اجتماعي واحد هاي مسکوني با محيط اطراف، ايجاد خلوت و تعامل اجتماعي کنترل شده و چگونگي برقراري و احساس امنيت براي ساکنين. اگرچه بررسي و تحليل هر يک از اين عوامل نيازمند بحثي طولاني است، توجه دادن به هريک از آن ها و تبين رابطه بين آن ها مي تواند راه گشاي بحث هاي تفصيلي و دقيق تر بعدي باشد.

 
کلید واژه: فضاي مشاع مسکوني، تداوم کالبدي، محرميت، تعامل اجتماعي، امنيت
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 120   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی