نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر اتساعی عصاره های گیاهان زعفران و مرزه بر زنجیره تراشه خوکچه هندی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: اصلاني محمدرضا,بسكابادي محمدحسين
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: اثر درماني گياهان زعفران بر بيماريهاي تنفسي در كتب پزشكي قديمي ايرانيان اشاره و اثرات اتساعي اين دو گياه بر عضلات صاف در مطالعات گذشته مشاهده شده است.
اهداف: در اين مطالعه ثرات اتساعي عصاره آبي الکلي گياه زعفران بر زنجيره تراشه جدا شده خوكچه هندي و اثر ضد سرفه آنها بر خوكچه ها هندي بررسي شد.
روش: اثرات اتساعي چهار غلظت تجمعي عصاره آبي الکلي زعفران (15/0، 3/0، 45/0 و 6/0) در مقايسه با سالين به عنوان كنترل منفي و 4 غلظت تجمعي تئوفيلين (15/0، 3/0، 45/0 و 6/0) بعنوان کنترل مثبت بر روي زنجيره تراشه جدا شده خوكچه هندي كه در ابتدا توسط
10 mM متاكولين (گروه 1) و 60 mM كلريد پتاسيم منقبض شده بو مورد آزمايش قرار گرفت (براي هر گروه (n=6.
يافته ها: در گروه اول مورد آزمايش همه غلظت هاي تئوفيلين، عصاره زعفران در مقايسه با سالين اثر اتساعي معني داري را نشان دادند P<0.05) تا (P<0.001. در گروه دوم مورد آزمايش عصاره و تئوفيلين اثرات اتساعي وابسته به غلظت را در مقايسه با سالين نشان دادند P<0.05) تا (P<0.001. ارتباط معني داري بين اثرات اتساعي و غلظت عصاره و تئوفيلين در هر دو گروه مورد مطالعه وجود داشت P<0.001) براي همه موارد).
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه اثر اتساعي نسبتا قوي زغفران را بر تراشه جدا شده خوكچه هندي نشان ميدهد که قابل مقايسه و حتي بالاتر از تئوفيلين در غلظتهاي استفاده شده مي باشد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 70  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی