برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تجلی کالبدی مفاهیم معنوی اسلامی در شهر و فضای شهری (نمونه موردی شهر تهران)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: هداوندميرزايي مصطفي*
 
 *دانشگاه پيام نور، تهران
 
عنوان همایش: کنفرانس سالانه پژوهش هاي معماري، شهرسازي و مديريت شهري
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه معماري و شهرسازي سفيران راه مهرازي
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

گرايش به هويت و تلاش براي دست يابي به يک کالبد با هويت معنوي اسلامي، جرياني کليدي در شهر و فضاي شهري کشورهاي اسلامي به شمار مي رود. اما با الگوي وارداتي برنامه ريزي شهري، بسياري از ساختارهاي فضايي شهر کهن اسلامي که در سرزمين ايران استقرار يافته بودند، دچار دگرگوني شده اند. شهر تهران نيز به عنوان پايتخت جمهوري اسلامي ايران از اين تغييرات بي نصيب نمانده و دچار تحولات فراواني در کالبد و بافت خود شده است. هدف اصلي از اين پژوهش شناسايي و تحليل مفاهيم معنوي اسلامي بکار رفته در کالبد شهر و فضاي شهري تهران است. روش تحقيق در اين مقاله توصيفي- تحليلي است و با روش هاي اسنادي و مطالعات ميداني (از قبيل مشاهده) اطلاعات مورد نياز جمع آوري شده است. يافته ها نشان مي دهد که شهر تهران در طول تاريخ از لحاظ کالبدي دچار تحولات زيادي شده است. که نوعي آشفتگي مبتني بر تقليد از فرم هاي مشهور در معماري غرب و تناقض ميان نظر و عمل منجر به نوعي تکثرگرايي و بي نظمي در کالبد فضاي شهر تهران شده است، اما مشخصه هاي کالبدي نشاندهنده مفاهيم معنوي اسلامي در شهر تهران قابل بازشناسي هستند و شهر تهران در سرزمين ايران هويت يک شهر اسلامي را از نظر عناصر کالبدي داراست و کارکردهاي لازم را ارائه مي دهد. گر چه در زمان کنوني کالبدي فضاي اصلي شهر چهرهاي امروزين و مدرن شهرسازي را بازتاب مي دهد.

 
کلید واژه: مفاهيم معنوي اسلامي، شهر تهران، فضاي کالبدي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 222   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی