برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی رابطه میان مدیریت دانش و نوآوری (شرکت توس فورجینگ)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: زرين نگار ندا*,حسيني سيدجلال*,هاشميان سيده طيبه,حسيني سيده فاطمه
 
 *دانشگاه بينالود
 
عنوان همایش: همايش ملي فرهنگ هويت شهري و گردشگري
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي غيردولتي بينالود مشهد
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

در اين پژوهش به بررسي اينکه آيا رابطه معنادار و مستقيم ما بين مولفه هاي مديريت دانش و نوآوري وجود دارد،مي پردازد که به صورت مقطعي بوده و ميزان همبستگي بين دانش و نوآوري را اندازه ميگيرد. جامعه آماري پژوهش را کارکنان شرکت توس فورجينگ،توليد قطعات خودرو تشکيل داده که نمونه ها از طريق روش نمونه گيري روش طبقه بندي شده انجام شده است. روش جمع آوري داده ها به صورت پرسشنامه است. که شامل 22 سوال، که متغير نوآوري 6 سوال، کسب دانش 6 سوال، انتشار دانش 5 سوال و پاسخگويي به دانش 5 سوال طراحي شده است. که از طيف ليکرت استفاده شده. ضريب پايايي آن توسط آلفاي کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت. در اين راستا 4 فرضيه مطرح شده که هرکدام يکي از ارتباطات متغيير هاي مدل را مورد آزمون قرار مي دهد. براي آزمون فرضيات تحقيق از تحليل ضريب همبستگي پيرسون و نرم افزار spss استفاده شده است. نتايج حاصل از بررسي سوالات تحقيق نشان داده است که بين کسب دانش، انتشار دانش و پاسخگويي به دانش با نوآوري کارکنان رابطه وجود دارد.

 
کلید واژه: دانش، مديريت دانش، نوآوري
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 56   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی