نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

مخارج تحقیق و توسعه، عملکرد آتی شرکت و پریشانی عملیاتی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ايرجي راد ارسلان,غلام زاده زهرا*
 
 *
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي اقيانوس مديريت
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  مرکز توسعه آموزش هاي نوين ايران (متانا)
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

هدف اين پژوهش مطالعه ارتباط مخارج تحقيق و توسعه، عملکرد شرکت و پريشاني عملياتي در شرکتهاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. زيرا بنا بر استدلال ما، همانطور که در فرضيات بيان شده است، مخارج تحقيق و توسعه باعث عملکرد مثبت شرکت در آينده و کاهش پريشاني عملياتي آنها خواهد شد. براي اندازه گيري پريشاني عملياتي از سه معيار بازده سهام، بازده سرمايه گذاري و سودآوري و براي اندازه گيري عملکرد آتي شرکت از نرخ بازده فروش استفاده شده است. هرچه سه معيار مذکور کمتر باشند، شرکت دچار پريشاني عملياتي حادتري خواهد شد. نتايج آزمونها با استفاده از اطلاعات مربوط به از شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره 5 ساله از سال 89 تا 93 حاکي از وجود رابطه مثبت و معني دار ميان مخارج تحقيق و توسعه و عملکرد آتي شرکت است. علاوه بر اين، نتايج تحقيق نشان مي دهد که مغاير با پيش بيني ما مبني بر وجود رابطه معکوس ميان مخارج تحقيق و توسعه و پريشاني عملياتي، رابطه اي ميان اين دو متغير وجود ندارد. وليکن در بررسي جداگانه معيارهاي پريشاني عملياتي، ميان مخارج تحقيق و توسعه و بازده سرمايه گذاري رابطه منفي وجود دارد؛ اما ميان مخارج تحقيق و توسعه و بازده سهام و سودآوري (تغييرات سود خالص) رابطه اي وجود ندارد.

 
کلید واژه: مخارج تحقيق و توسعه، عملکرد آتي، بازده سرمايه گذاري، بازده سهام و سودآوري
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 232   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی