برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

گردشگری قنات در استان کرمان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: برشان محمد*
 
 *
 
عنوان همایش: همايش ملي فرهنگ گردشگري و هويت شهري
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه علمي پژوهشي مهر انديشان ارفع
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

قنات از جمله مهمترين ميراث فرهنگ کشاورزي در ايران و جهان است و همزيستي و وابستگي انسان به آب به ابتداي تمدن بشري مي رسد و تا به امروز ادامه دارد تلاش ايرانيان در بهره برداري از آبهاي سطحي، مديريت و هدايت آن به مزارع و کشتزارها بسيار تحسين برانگيز است قنات تنها يک فناوري دستيابي به منابع آب نيست بلکه ميراثي است که حيات اقتصادي اجتماعي و فرهنگي بخش عمده اي از کشور ما طي چندين هزاره به آن وابسته بوده است قنات با قانون بوم شناختي هماهنگ و سازگار بوده و به پايداري زيست محيطي آن منطقه کمک مي کند. قنات ها بخشي از تاريخ و فرهنگ ملل مي باشند و از دست رفتن آنها تنها از بين رفتن و نابود شدن يک شيوه استحصال و يا يک نوع بهره برداري از آب نيست بلکه محو يک خصيصه و هويت فرهنگي ماست.
با توجه به خشکسالي هاي متمادي اخير و کاهش بارندگي و پايين رفتن آب در سفره هاي زيرزميني اهميت قنات بيش از پيش مشخص شده است. در استان کرمان قنات هاي زيادي وجود دارد که عظمت باستاني اين ديار را به نمايش مي گذارند توجه ميراث فرهنگي استان به مقوله قنات و تلاش در جهت ثبت جهاني و ملي قنات ها و توجه به گردشگري قنات در سالهاي اخير اهميت قنات ها و لزوم حفظ اين سازه ها را نمايان تر کرده است. بي شک شناخت نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهديدهاي مربوط به گردشگري قنات بر تداوم فعاليت ها و کارآمدي ها موثر خواهد بود اين پژوهش در پي آن است که با معرض تمدن قناتي استان نمايي از قنات هاي مهم را نيز بازگو نمايد و راهکارهاي مناسب براي توانمندي، نهادمندي و پايداري گردش قنات ارائه شده است در واقع مي توان گفت:
آب دريا را اگر نتوان کشيد        
پس به قدر تشنگي بايد چشيد.

 
کلید واژه: قنات، تمدن، گردشگري، استان کرمان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 172   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی