برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزيابي نقش ديپلماسي در توسعه گردشگري ايران مبتني بر سيستم استنتاج فازي

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: لطفي حيدر,متولي شكوفه*
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد گرمسار
 
عنوان همایش: همايش ملي فرهنگ گردشگري و هويت شهري
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه علمي پژوهشي مهر انديشان ارفع
زمان:  1394دوره 1
 
 
چکیده: 

«ديپلماسي بر پايه گردشگري» موفق شده به تدريج جاي خود را در معاهدات و قراردادهاي بين المللي باز کند. گردشگري به سه دليل مورد توجه دولتها است: 1-به ادراک ديگران شکل مي دهد، 2-فعاليت دولتها در زمينه مديريت ادراک، بر تقويت گردشگري استوار است و 3-صنعت گردشگري هر کشور تلاش دارد بر ديپلماسي عمومي تاثير بگذارد. وضعيت گردشگري ايران تا سال 2020 با رکود مواجه مي شود و اين عدد به 3.8 درصد مي رسيد. هدف اصلي اين پژوهش بررسي اثر مديريت ادراک و تقويت گردشگري بر ديپلماسي گردشگري با استفاده از استنباط فازي است.به اين منظور در اين پژوهش 8 شاخص از شاخص هاي متداول جهت سنجش ديپلماسي گردشگري با توجه به محدوديت هاي موجود، با محوريت مديريت ادراک و تقويت گردشگري ايران تهيه و با استفاده از روش مقايسه دو دويي، شاخص ها وزن دهي گرديد و براي محاسبه ضريب اهميت از روش ميانگين هندسي و استنتاج فازي به علت دقت بالاي آن استفاده گرديده است. نتايج نشان داد پايداري مديريت ادراک و تقويت گردشگري ارتباط معنادار کاملا روشني با ميزان ديپلماسي گردشگري ضريب پايداري مديريت ادراک و تقويت گردشگري از حداقل 0.59 (تبلي غات مناسب و گسترده) تا حداکثر 0.77 (گردشگري به عنوان يک فرصت) نوسان دارد و مولفه گردشگري به عنوان يک فرصت در درجه پايداري، به عنوان پايدارترين مولفه و مولفه تبليغات مناسب و گسترده به عنوان ناپايدارترين مولفه مشخص گرديده است. آنچه مهم است شناخت توان توريستي هر کشور است. آنچه پايداري اين توان را تضمين مي نمايد وضعيت و بعد مديريت ادراک از پايداري گردشگري آن کشور است.

 
کلید واژه: ديپلماسي، گردشگري، مديريت ادراک، استنتاج فازي، ايران
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 60   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی