مشخصات مقاله

عنوان: 

تحليلي بر نقش پارک هاي شهري در ارتقاي کيفيت زندگي شهري با استفاده از الگوي Seeking-Escaping نمونه موردي: پارک هاي شهر سبزوار

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: اشرفي سيدحسين,حسين آبادي حميد*,موحدي محمد,اويسي علي,جندقي نعمت اله
 
 *دانشگاه آزاد شاهرود
 
عنوان همایش: همايش ملي فرهنگ گردشگري و هويت شهري
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی: موسسه علمي پژوهشي مهر انديشان ارفع
زمان:  1394دوره 1
 
 
چکیده: 

فضاهاي سبز و پارک هاي شهري به شدت در بهبود کيفيت زندگي شهروندان تاثير دارند وجود اجزاي طبيعي مانند پارک ها درختان و آب علاوه بر قابل زيست نمودن شهرها، خدمات اجتماعي و فيزيولوژيکي را فراهم مي کنند که در بهبود وضعيت ساکنان شهرها بسيار مهم ميباشد. هدف از اين تحقيق بررسي مفهوم کيفيت زندگي شهري و تاثيرات رواني اجتماعي پارک هاي شهري در ميزان رضايت شهروندان و پايداري شهري مي باشد. براي اين منظور ضمن تعريف کيفيت زندگي شهري و فضاهاي سبز و رابطه متقابل اين دو به بررسي تاثير پارک هاي شهري در ارتقا کيفيت زندگي شهروندان و لزوم تعريف اين مساله مي پردازيم نتيجه اين است که با استفاده از مفاهيم تعريف شده و تلاش در زمينه شناخت ابعاد، مفهوم کيفيت زندگي شهري اهميت پارک هاي شهري به عنوان يکي از ويژگيهاي مورد انتظار شهرها در جهت رسيدن به شهري سبز ارايه شده است در ادامه به منظور دستيابي به شهري سبز با استفاده از اطلاعات بدست آمده لزوم سنجش اين مفهوم ارايه شده است.

 
کلید واژه: بستر زندگي، محيط زيست، فيزيولوژيکي، پايداري
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 121   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی