نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

گردشگری، امنیت، توسعه (موردشناسی شهر کرمان 1394)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ذره پرور مرتضي,وفادار حديث
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي فرهنگ گردشگري و هويت شهري
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه علمي پژوهشي مهر انديشان ارفع
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

گردشگري امروزه از اهميت بالايي در کشورها برخوردار است. مي توان گفت امروزه گردشگري يک صنعت و يک نظام اقتصادي داراي عرضه و تقاضا محسوب ميشود و اين امر تاثير زيادي در رشد و توسعه ماندگار کشورها دارد. گردشگري شهري از مشهورترين گردشگري هاست و در بسياري از کشورهاي موفق در اين صنعت شهر مبناي رونق و توسعه گردشگري است. لازم به ذکر است که يک گردشگري پايدار نشآت گرفته از يک توسعه پايدار است و اين خود از اصول پيشرفت اقتصادي، اجتماعي و سياسي در جهان است. وجود گردشگر زياد و رشد گردشگري در هر جامعه نيازمند وجود عوامل متعددي است که از جمله اين عوامل بحث امنيت است. امنيت تاثير زيادي بر گردشگري دارد و شايد بتوان گفت بعد از جاذبه هاي گردشگري در يک محيط تفريحي مهم ترين عامل شکل گيري يک گردشگري پويا و مانع گردشگري ايستا است. شايد به جرات بتوان گفت که يکي از دلايل انتخاب يک شهر يا کشور براي سفر احساس امنيت مي باشد و همين امنيت امروزه عامل کليدي براي برنامه ريزي هاي توسعه گردشگري در کشورهاست. ميان گردشگري، توسعه، و امنيت رابطه اي کمابيش مشخص وجود دارد و شايد هرگونه بروز ناامني در سطوح مختلف زيان هاي جبران ناپذيري در تهيه و تدوين استراتژي هاي توسعه گردشگري در جهان به بار آورد. صنعت گردشگري صنعتي است پر سود که حدود 11 درصد از اشتغال جهان را به خود اختصاص داده است و شايد با بهبود و توسعه اين صنعت شرايط اشتغال هم به نحوي کارساز تغيير کند. بنابراين به دليل نقشي که گردشگري مي تواند در توسعه به خصوص در کشورهايي مانند ايران ايفا کند توجه به گردشگري پويا امري ضروري است. لذا اين پژوهش با هدف بررسي نقش امنيت در گردشگري و توسعه آن در مناطق تفريحي شهر کرمان انجام مي شود. محدوده مورد مطالعه هم آن دسته از مناطق تفريحي شهر کرمان است که مطابق با آمارها بيشترين گردشگر را دارد. در اين پژوهش رويکرد کيفي مورد استفاده قرار گرفته و روش تحقيق نيز توصيفي است و تکنيک جمع آوري داده ها مصاحبه با گردشگران و مطالعات اسنادي است.

 
کلید واژه: گردشگري، امنيت، توسعه، کرمان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 229   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی