برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

هومولوژی و پیش بینی منطقه عملکردی در ژن های CYP3A4 و CYP2D6 و مقایسه آنها در انسان، گاو، مرغ

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: حساني ژيلا,نصيري محمدرضا
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  شرکت زانیس آریا رایان، انجمن هم اندیشان مبتکر ایران زمین
زمان:  1394دوره 2
 
 
چکیده: 

در اين پژوهش سعي بر آن بوده است تا با استفاده از علم بيوانفورماتيک به بررسي انواعي از سيتوکروم ها که نقش در متابوليسم داروها هم در انسان و هم در مدل هاي حيواني دارند، بپردازيم. در اين راه با استفاده از توالي مولکول هاي mRNA مربوط به هر ژن و اگزون هاي آنها به بررسي هومولوژي بين نواحي کدينگ ژن و پروتئين مربوط به هر کدام پرداخته شد. بنابراين ابتدا توالي ژن ها و پروتئين هاي رفرنس مربوط به CYP3A4 و CYP2D6 که در پايگاه داده اي مرکز ملي بيوتکنولوژي داده ها وجود دارد، براي سه جاندار شامل انسان، گاو و مرغ بازيابي شد و بلست انجام گرفت. نتايج بلست به ترتيب امتياز نشان داد که رونوشت ژن CYP3A4 در مرغ و گاو با رونوشت ژن CYP3A29 در شتر به ترتيب 73% و 85% و رونوشت ژن CYP2D6 مربوط به گاو با سه رونوشت مختلف از همين ژن در انسان به ترتيب 83%، 83% و 84% و با رونوشت CYP2D14 در شتر 86% شباهت داشتند. رونوشت ها و اگزون ها ي مربوط به سه جاندار ذکر شده براي هر دو ژن CYP3A4 و CYP2D6 از پايگاه NCBI بازيابي شده و توسط نرم افزار CLC Genomic2 از نظر همولوژي، مقايسه وآناليز همترازي انجام شد. نتايج تحقيق حاضر نشان دادکه اين دو ژن در سه گونه داراي ارتباط تکاملي بوده و در بخش هاي عملکردي ميزان شباهت و حفاظت بازها در توالي نوکلئوتيدي و اسيدآمينه ها در توالي هاي پروتئيني مربوط، در سطح معني داري مي باشد.

 
کلید واژه: هومولوژي، CYP 3A4 ،CYP2D6، انسان، گاو، مرغ
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 104   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی