برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی شاخص های تنوع گونه ای پرندگان تالاب شادگان و ارتباط آن با آلودگی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: بهروزي راد بهروز,حسيني هاشمي اعظم السادات,كريمي نژاد ژاله*
 
 *گروه محيط زيست، پرديس علوم و تحقيقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامي، اهواز ايران
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  شرکت زانیس آریا رایان، انجمن هم اندیشان مبتکر ایران زمین
زمان:  1394دوره 2
 
چکیده: 

در اين پژوهش به منظور يافتن ارتباط ميان آلودگي و تنوع گونه اي پرندگان سه ايستگاه مختلف در تالاب شادگان انتخاب و شمارش پرندگان و آزمون فيزيکي شيميايي آب از مهر لغايت اسفند 93 انجام گرديد. ايستگاه اول در محل ورودي زهکش هاي نيشکر، ايستگاه دوم در محلي با فاصله مناسب از ايستگاه اول و منطقه ظاهرا فاقد آلودگي به عنوان منطقه طبيعي و ايستگاه سوم در محل خروجي فاضلاب روستايي (رگبه) انتخاب گرديد. نتايج بدست آمده از طريق نرم افزار PASTبررسي و شاخص هاي شانون و سيمپسون براي بررسي تنوع گونه اي مورد استفاده قرار گرفت. نتايج آزمون آب نشان داد بيشترين ميزان EC مربوط به ايستگاه اول يعني محل ورود پساب نيشکر مي باشد. بررسي شاخص هاي تنوع گونه اي نشان داد بيشترين ميزان آن در پاييز مربوط به ايستگاه منطقه طبيعي مي باشد که مطابق نتايج آزمون آب پارامترهاي آن مناسب تر بوده اند ضمن اينکه اين شاخص در دو ايستگاه ديگر تقريبا يکسان بوده است. اين شاخص ها در زمستان در ايستگاه زهکش نيشکر بيشترين ميزان را داشته و کمترين آن مربوط به ايستگاه فاضلاب روستايي است که متاثر از آلودگي هاي اين ايستگاه مي باشد.

 
کلید واژه: پرنده، آلودگي، تالاب
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 113   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی