برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی شاخص لیپوفوزیون در قلب خرگوشهای در معرض نابرابری در دریافت مواد غذایی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: حيدري فاطمه*,واعظ مهدوي محمدرضا,مينايي زنگي محمدباقر,روغني مهرداد,فلاح نادر,مومني فرشاد
 
 *دانشگاه شاهد، گروه سلامت و عدالت اجتماعي و گروه فيزيولوژي
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: تحقيقات وسيعي درباره تاثيرات عوامل رواني بر بروز بيماري هاي قلبي و عروقي انجام شده است. در کشورهاي داراي سطح اجتماعي اقتصادي پايين و همچنين در مناطقي که داراي نابرابري هاي اجتماعي هستند، خطر ايجاد بيماري هاي قلبي عروقي افزايش مي يابد. مطالعات حيواني نشان داده است که تغيير سطح اجتماعي نمونه ها مي تواند باعث ايجاد بيماري هاي قلبي عروقي شود. اين مطالعه براي بررسي اثر نابرابري در دريافت مواد غذايي برروي شاخص ليپوفوزيون (Lipofusion Pigmentation) در قلب خرگوش هاي سفيد نيوزلندي انجام شد.
مواد و روش ها: ‌خرگوش سفيد نر نيوزيلندي در 4 گروه مختلف به طور تصادفي تقسيم بندي شدند. گروه اول به مدت 8 هفته محروميت غذايي با يك سوم غذاي نرمال اما بدون مواجهه با گروه هاي ديگر داشتند. گروه دوم به مدت 8 هفته محروميت غذايي تحمل نمود و در مواجهه با گروه سوم و چهارم بود. گروه سوم دو هفته محروميت كشيد و سپس به غذاي كافي دسترسي داشت و گروه چهارم در كل مدت مطالعه به آب و غذاي كافي دسترسي داشت. در پايان تحقيق قلب حيوانات مورد مطالعه بافت شناسي قرار گرفت و از نظر وجود رنگدانه ليپيدي
(Lipofusion pigmented) نمره دهي شد. آناليز آماري توسط آزمون هاي U-Mann Whitney و Kruskal Wallis انجام گرديد.
يافته ها و نتيجه گيري: نتايج نشان داد كه در بروز رنگدانه ليپيدي با
P<0.05 بين گروه اول و دوم اختلاف معني دار وجود دارد. به عبارت ديگر احساس نابرابري در دريافت مواد غذايي باعث اين تغييرات بافتي در حيوان شده است. با توجه به اينکه وجود رنگدانه ليپيدي از فاکتورهاي aging به حساب مي آيد مي توان گفت احساس نابرابري سبب تسريع روند پير شدن در قلب خرگوش مي شود. مطالعات تکميلي براي يافتن مکانيسم اثر مورد نياز است.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 52  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی