برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر مواجهه کوتاه مدت و تحت مزمن با سرب بر فعاليت آنزيم مبدل آنژيوتانسين در موش صحرايي

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: حيدري اژدر,نوروززاده علي,خوش باطن علي,عسگري عليرضا
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

مقدمه: مواجهه با مقادير پايين سرب سبب بروز فشار خون در انسان و حيوانات آزمايشگاهي مي شود. مكانيسم دقيق فشار خون ناشي از سرب معلوم نيست و تغيير در حساسيت بافتي، مسير نيتريك اكسايد و سيستم رنين- آنژيوتانسين مطرح شده است. در اين مطالعه ما اثر مواجهه کوتاه مدت (8-4 هفته) و تحت مزمن (12 هفته) استات سرب را بر فشار خون و سطح سرمي آنزيم مبدل آنژيوتانسين بررسي كرديم.
روشها: موشهاي نر از نژاد
180-220) Sprague-Dawley گرم) به گروه هاي 4، 8 و 12 هفته اي که از آب آشاميدني حاوي 100 ppm استات سرب استفاده مي کردند تقسيم شدند. فشار خون سيستولي هر هفته با استفاده از دستگاه الکترواسفيگمومانومتر (PE-300, Narco Biosystems) اندازه گيري شد. فعاليت آنزيم مبدل آنژيوتانسين به روش اسپكتروفتومتريك و متعاقب استخراج هيپورات از سوبستراي هيپوريل- ال- هيستيديل- ال- لوسين (HHL) اندازه گيري شد.
نتايج: فشارخون سيستولي در مرحله کوتاه مدت
(p<0.05) و تحت مزمن (p<0.01) مواجهه با سرب افزايش پيشرونده و معني داري نشان داد. فعاليت آنزيم مبدل آنژيوتانسين در پايان مرحله كوتاه مدت (p<0.01) و تحت مزمن (p<0.05) مواجهه با سرب كاهش پيشرونده و معني داري نشان داد.
نتيجه گيري: نتايج ما نشان داد كه فشارخون حتي در مراحل اوليه مواجهه با سرب نيز افزايش مي يابد. كاهش فعاليت آنزيم مبدل آنژيوتانسين مي تواند ثانويه به افزايش فشار خون باشد. بنظر مي رسد سيستم رنين- آنژيوتانسين در ايجاد فشار خون ناشي از سرب نقشي نداشته و مسيرهاي ديگري در اين زمينه دخيل باشند
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 72  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی