برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

رابطه بين سبک تفکر و انگيزش پيشرفت دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شيراز

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: جهاني جعفر,عامري فر فرشاد*,مهرورز محبوبه,عقيلي رضا,محمدزاده كمال
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي چارسوي علوم انساني
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  مرکز توسعه آموزش های نوین ایران (متانا)
زمان:  1394دوره 1
 
 
چکیده: 

هدف پژوهش، بررسي رابطه بين سبک تفکر و انگيزش پيشرفت دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شيراز بود. جامعه آماري پژوهش، شامل کليه دانش آموزان متوسطه دوم شهر شيراز است که در سال تحصيلي 94- 93 مشغول به تحصيل بوده اند. از اين تعداد، 162 نفر بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند. ابزارهاي مورد استفاده، پرسشنامه سبک تفکر استرنبرگ واگنر (1997) و پرسشنامه انگيزش پيشرفت هرمنس بود. به منظور توصيف داده هاي پژوهشي از شاخص هاي مرکزي و پراکندگي (ميانگين، واريانس، انحراف معيار) و به منظور تحليل آنها از روش ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد. نتايج به دست آمده با نرم افزار SPSS نشان داد که: سبک قانونگذار، سبک اجرايي و سبک قضاوت گرا با انگيزش پيشرفت تحصيلي رابطه مثبت و معني دار دارند. همچنين سبک قضاوت گرا بيشترين اثر را بر انگيزش پيشرفت تحصيلي دارد و بقيه متغيرها به ترتيب تاثير گذاري عبارتند از سبک اجرايي و سبک قانونگذار.

 
کلید واژه: سبک تفکر، سبک قضاوت گرا، سبک اجرايي، سبک قانونگذار، انگيزش پيشرفت تحصيلي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 80   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی