برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

نقش ال آرژینین در پیشگیری از آترواسکلروز در خرگوش هیپر کلسترولمیک

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: حق جوي جوانمرد شقايق*,نعمت بخش مهدي,منجمي عليرضا
 
 *مركز تحقيقات فيزيولوژي كاربردي
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: نيتريك اكسايد داراي آثار آنتي آترو اسكلروتيك متعددي مي باشد. ال آرژينين كه پيش ساز نيتريك اكسايد است باعث بهبود اختلال عملكرد آندوتليوم و آترواسكلروز در مطالعات متعددي در مدل حيواني خرگوش و انسان شده است. اما اثر ال آرژينين بر پيشگيري از آترواسكلروز كمتر مورد توجه قرار گرفته است. اين مطالعه بر آن است كه نقش ال آرژينين در پيشگيري از تشكيل پلاك هاي آترومي و اختلال عملكرد آندوتليوم را در خرگوش هيپر كلسترولميك بررسي كند.
روشها: 22 خرگوش سفيد نر به طور تصادفي در دو گروه تقسيم شدند. گروه اول
(n=11) با رژيم پركلسترول 1% به مدت چهار هفته تغذيه شدند (HC). گروه دوم (n=11) علاوه بر رژيم پركلسترول 1%، ال آرژينين 3% در آب آشاميدني را به مدت چهار هفته دريافت نمودند (HC+Larg). مقادير سرمي چربيها، فاكتور فون ويلبراند،و (C-reactive protein) CRP به عنوان ماركرهاي اختلال عملكرد آندوتليوم قبل و بعد از انجام آزمايش اندازه گيري شدند. سپس حرگوش ها كشته شدند و آئورت شكمي آنها از نظر تشكيل رگه هاي چربي (fatty streaks) بر اساس شاخص intima-media thickness ratio (IMTR) مورد بررسي قرار گرفتند.
نتايج: سطح سرمي كلسترول و
LDLl به طرز معني داري نسبت به سطح پيش آزموني آنها در هر دو گروه افزايش يافته بود، ولي هيچ اختلاف معني داري با هم نداشتند. فاكتور فون ويلبراند به طرز معني داري در گروه HC+Larg نسبت به گروه HC كمتر بود. (0.22±0.05 vs. 0.75±0.1, p<0.05) سطح سرمي CRP در دو گروه تفاوت معني داري نداشت. (3.26±0.1 vs. 3.5±0.1, p>0.05) در گروه HC+Larg هيچ ضايعه آترواسكروتيك ديده نشد، در حاليكه در گروه HC، IMTR به طرز معني داري افزيش يافته بود. (0.35±0.1, p<0.05)
بحث: اين مطالعه نشان داد تجويز ال-آرژينين در پيشگيري از آترواسكلروز و اختلال عملكرد آندوتليوم اثر قابل ملاحظه اي دارد و مي تواند به عنوان يك رويكرد باليني نوين مورد توجه قرار گيرد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 64  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی