برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارائه الگوی یکپارچه ارزیابی سازمانها بر مبنای «مدل توانمندسازی منابع انسانی» و BSC

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: جعفري ايرواني مقدم مجيد,اميدواري منوچهر
 
 
 
عنوان همایش: همايش بين المللي مديريت و فرهنگ توسعه
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه سفیران فرهنگی مبین
زمان:  1394دوره 2
 
چکیده: 

سالانه رتبه بندي سازمانها در قالب کنفرانس ملي توانمندسازي منابع انساني ايران انجام ميگردد. عدم شفاف بودن ارتباط معيارهاي مدل با اهداف استراتژيک، نياز به تعيين تفاوت عملکرد سازمانها در سطوح استراتژيک و نياز به الگوبرداري و استفاده از تجربه سازمانهاي موفق، گپهاي موجود در رتبه بندي مدل ميباشد. در اين پژوهش، با تمرکز بر مدل، ارتباط زير معيارهاي اصلي مدل ملي توانمندسازي منابع انساني با BSC شناسايي و معرفي شد. سپس ارزيابي معيارهاي توانمندساز فرآيند با استفاده از روش ADLI و معيارهاي نتايج از روش LeTCI انجام شد. پرسشنامه طراحي شده و در پايان با استفاده از تئوري خاکستري، رتبه بندي سطح دو بر پايه جايگاه زيرمعيارها در مناظر چهارگانه BSC، و رتبه بندي سطح يک بر پايه جمع امتياز معيارهاي مدل انجام گرديد. با تعيين الگوي بهبود رتبه بندي مدل، نقاط ضعف و قوت معيارهاي توانمندساز هر سازمان در هر يک از منظرهاي استراتژيک BSC شناسايي شد.

 
کلید واژه: رتبه بندي، کارت ارزيابي متوازن، BSC، تئوري خاکستري، مدل توانمندسازي منابع انساني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 144   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی