برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارتباط بین شاخص توده بدن با غلظت و قابلیت اکسیدپذیری لیپیدهای سرمی در افراد سالم

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: جلالي خان آبادي بمان علي*,جعفري آمنه
 
 *دانشگاه علوم پزشكي يزد، دانشكده پزشكي، بخش بيوشيمي
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

زمينه و هدف: چاقي يكي از عوامل خطرساز آترواسكلروز و برخي اختلالات ديگر مي باشد. مطالعات نشان داده اند كه افزايش شاخص توده بدن (BMI) همراه با افزايش اكسيداسيون ليپيدها مي باشد. هدف اين مطالعه بررسي ارتباط بين BMI، غلظت و قابليت اكسيدپذيري ليپيدهاي سرم در افراد سالم بوده است.
روشها: افراد مورد مطالعه 86 نفر داوطلب ظاهرا سالم (48 زن و 38 مرد) بودند كه به سه گروه تقسيم شدند. 32 نفر با وزن طبيعي
32 ,(BMI=22.2±1.97 Kg/m2) نفر با وزن اضافه (BMI=27.7±4.5) و 24 نفر چاق (BMI=33.25±2.4) بودند. كلسترول (TC)، كلسترول ليپوپروتئين سنگين، و سبك (LDL-C) و تري گليسريد در سرم همه افراد اندازه گيري شد. اكسيدپذيري ليپيدها، با القاي اكسيداسيون توسط مس در سرم رقيق شده ارزيابي شد. پارامترهاي تعيين شده شامل زمان تاخير، سرعت ماكزيمم، زمان رسيدن به سرعت ماكزيمم (T-max) و حداكثر تجمع محصولات اكسيداسيون بودند.
نتايج: غلظت سرمي
TC و LDL-C در گروه چاق 202±45 mg/dl) و (128.5±37 و اضافه وزن 190±40) و (117±32 از گروه طبيعي 170±32) و p=0.04) (98±26.6 و (p=0.02 بالاتر بود. از پارامترهاي اكسيدپذيري تنها T-max در چاقها (195±21min) از افراد طبيعي (160±33) بيشتر بود. در كل افراد BMI همبستگي معني داري با (r=0.4, p=0.001) LDL-C, (r=0.4, p=0.001) TC و (r=0.43, p=0.025) T-max نشان داد.
نتيجه گيري: نتايج نشان مي دهد كه در افراد سالم ارتباط مستقيمي بين
BMI و ليپوپروتئينهاي غني از كلسترول سرم وجود دارد. به نظر مي رسد كه در اين افراد BMI تاثيري در قابليت اكسيدپذيري ليپيدها نداشته باشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 76  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی