برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مقایسه مولفه های شخصیتی در وابستگان به مواد و افراد بهنجار: نقش پنج عامل بزرگ

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: بيرامي منصور,محمودعليلو مجيد,عبداله زاده بيانه
 
 
 
عنوان همایش: همايش سالانه انجمن علمي روانپزشكان ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علمی روانپزشکان ایران
زمان:  1390دوره 28
 
چکیده: 

هدف: پژوهش ها نشان دهنده وجود رابطه ميان مولفه هاي شخصيتي با سو مصرف مواد هستند. با توجه به اين موضوع، هدف اين پژوهش مقايسه گروه سالم با سومصرف کنندگان مواد در هر يک از اين مولفه هاست.
روش: طرح پژوهش حاضر از نوع علي- مقايسه اي است. جامعه آماري پژوهش بيماران وابسته به مواد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتياد شهر تبريز بودند که از ميان آنها 50 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. 50 نفر از کارکنان دانشگاه تبريز به عنوان گروه گواه در اين بررسي شرکت نمودند. آزمودني ها به پرسشنامه آزمون شخصيتي نئو پاسخ دادند. تحليل داده هاي پژوهش به کمک تحليل واريانس چند متغيره انجام شد.
يافته ها: يافته ها نشان دهنده تفاوت معني دار (
p<0.05) در همه مولفه هاي شخصيتي به غير از بعد دلپذير بودن، در ميان دو گروه وابسته به مواد و گروه سالم بودند.
نتيجه گيري: بيماران وابسته به مواد داراي نيمرخ شخصيتي ويژه اي هستند که ممکن است آنها را در برابر مواد آسيب پذيرتر کند.

 
کلید واژه: شخصيت، پنج عامل بزرگ، بيماران وابسته به مواد
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 167  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی