برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی ارتباط عفونت هلیکوباکترپیلوری با بیماریهای ایسکمیک قلب

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: جعفرزاده عبداله*,اسماعيلي نديمي علي,نوق حسين,طهماسبي مريم,احمدي پرديس,رضايتي محمدتقي,نعمتي مريم
 
 *دانشگاه علوم پزشكي رفسنجـان، دانشكده پزشكي، گروه ايمونولوژي
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: شواهد روز افزوني مويد ارتباط عوامل عفونت زا و بيماريهاي ايسکميک قلبي مي باشند. هدف اين مطالعه بررسي IgG سرمي ضد هليکوباکتر پيلوري و فاکتور بيماريزاي آن (CagA) در بيماران مبتلا به انفارکتوس حاد ميوکارد (AMI) آنژين ناپايدار صدري (UA) در شهر رفسنجان مي باشد.
روش ها: نمونه هاي سرمي از 60 بيمار مبتلا به انفاركتوس حاد ميوكارد، 60 بيمار مبتلا به آنژين صدري ناپايدار و 60 فرد بدون بيماري قلبي- عروقي (70-40 ساله) جمع آوري شدند.
IgG سرمي ضد هليکوباکترپيلوري و CagA با روش اليزا اندازه گيري شد.
نتايج: فراواني موارد مثبت عفونت هليكوباكتر پيلوري در گروه
(%86.7) AMI، و در گروه (%91.7) UA بطور معني داري (p<0.001) از گروه كنترل برابر (58.3%) بالاتر بود. در اين گروهها ميانگين تيتر IgG ضد هليكوباكتر پيلوري بترتيب 33.20 U/ml، 57.96 U/ml و 25.72 U/ml تعيين شد، بوده است. آناليز آماري نشان داد كه ميانگين آنتي بادي هاي ضد هليكوباكتر پيلوري در بيماران آنژين صدري ناپايدار بطور معني داري از گروه AMI و کنترل بالاتر است (p<0.05). فراواني موارد مثبت anti-CagA در گروه بيماران آلوده به هليكوباكترپيلوري مبتلا به AMI برابر 55.8%، در گروه بيماران آلوده به هليكوباكترپيلوري مبتلا به UA برابر %65.5 و در افراد گروه كنترل آلوده به هليكوباكترپيلوري برابر 65.7% تعيين گرديد با ميانگين تيتر بترتيب 41.9 U/ml، 33.6 IU/m و 16.8 U/ml به دست آمد. آناليز آماري نشان داد كه در رابطه anti-CagA اختلاف معني داري وجود ندارد.
نتيجه گيري: اين نتايج پيشنهاد مي کنند که عفونت هليکوباکترپيلوري مي تواند بعنوان يک فاکتور خطر براي بيماريهاي ايسکميک قلبي مورد توجه قرار گيرد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 173  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی