برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بستری اجباری

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: نصراصفهاني مهدي*
 
 *دانشگاه علوم پزشکي تهران
 
عنوان همایش: همايش سالانه انجمن علمي روانپزشكان ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علمی روانپزشکان ایران
زمان:  1390دوره 28
 
چکیده: 

هدف: ناديده گرفتن حقوق و آزادي بيماران رواني يک رويداد شايع در جهان است. در حالي که تا سال هاي مياني سده بيستم بيشتر قوانين براي حمايت از جامعه در برابر بيماران رواني وضع شده بود، در سال هاي اخير ديدگاه قانون گذاران برحفظ حقوق بيماران رواني متمرکز شده است. هدف اين پژوهش بررسي قوانين بستري اجباري کشورها و توصيه هاي سازمان جهاني بهداشت در اين زمينه است.
روش: در اين بررسي پژوهش هاي انجام شده پيرامون قوانين بهداشت روان برخي کشورها به ويژه در زمينه بستري اجباري بازبيني شده است. اطلاعات اين پژوهش در مدت دو سال از راه جستجوي منابع الکترونيکي و بازبيني دستي منابع در دسترس، گردآوري شده و قوانين بستري اجباري کشورها و همچنين توصيه هاي سازمان جهاني بهداشت در زمينه تفکيک بستري و درمان اجباري، ايجاد محيط با کمترين محدوديت، ملاکهاي بستري اجباري، مراجع تشخيص، تاييد بستري اجباري و نيز طول مدت بستري اجباري مقايسه گرديده است.
يافته ها: اين بررسي نشان دادکه سازمان جهاني بهداشت و همچنين بسياري از کشورهاي مورد بررسي بر لزوم رعايت اصول زير در تدوين قوانين بستري اجباري تاکيد کرده اند: ايجاد محيطي با کمترين محدوديت، وجود ملاکهاي «خطرناک بودن» و «نياز به درمان» براي بستري اجباري فرد، تشخيص انديکاسيون بستري اجباري توسط دو نفر، تاييد انديکاسيون بستري توسط مرجع بي طرف و طول مدت بستري اضطراري در حد چند روز. همجنين فرايند بستري و درمان اجباري در برخي کشورها تفکيک و در برخي ديگر ادغام شده است. با توجه به اهميت رعايت حقوق متقابل بيمار رواني و جامعه، بستري اجباري حجم زيادي از قانون بهداشت روان را به خود اختصاص داده است. از آنجاکه سازمان جهاني بهداشت بستري اجباري را نه تنها محروميت از آزادي بلکه يک آسيب مي داند، اصولي را براي تدوين قانون بستري اجباري ضروري دانسته که درصد چشمگيري از آنها به طور مشترک مورد توجه قانونگذاران کشورهاي مختلف بوده است.
نتيجه گيري: با توجه به کاستي هاي قوانين مربوط به اين موضوع در ايران، لزوم از ميان برداشتن اين نارسايي ها و قانونمند شدن روند بستري اجباري احساس مي شود.

 
کلید واژه: بستري اجباري، حقوق بيماران روانپزشکي، قوانين بستري
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 127  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی