برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

هوش هیجانی در افراد اقدام کننده به خودکشی

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: مويدي فرح,خاكره مريم,حاجي علي زاده كبري,گل ميرزايي جواد,نمازي شعله,جمهيري رضا
 
 
 
عنوان همایش: همايش سالانه انجمن علمي روانپزشكان ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علمی روانپزشکان ایران
زمان:  1390دوره 28
 
چکیده: 

هدف: اقدام به خودکشي يک مساله مهم سلامت عمومي به شمار مي رود که امروزه با توجه به پيچيده تر شدن تعامل ها و ارتباط ها در بيشتر جوامع رو به افزايش است. نظر به ارتباط هوش هيجاني با توانايي مديريت استرس و انتخاب خودکشي به عنوان يک روش کنار آمدن با مشکلات، پژوهش حاضر با هدف بررسي هوش هيجاني در افراد اقدام کننده به خودکشي انجام شده است.
روش: دراين پژوهش توصيفي– مقايسه اي 50 نفر از افراد اقدام کننده به خودکشي به روش نمونه گيري آسان از ميان مراجعه کنندگان به اورژانس بيمارستان شهيد محمدي بندرعباس به عنوان گروه مورد و 50 نفر ازميان همراهان بيماران به عنوان گروه گواه به روش تصادفي انتخاب و به کمک پرسشنامه هوش هيجاني بار- ان بررسي شدند. داده ها به کمک آزمون هاي آماري توصيفي و آزمون
X2 و t تحليل شدند.
يافته ها: نتايج نشان دادند که نمره کل هوش هيجاني و زيرمقيا سهاي آن به غير از مولفه همدلي در گروه اقدام کنندگان به خودکشي در مقايسه با گروه گواه به شکل معني داري پايين تر بود (
p>0.05).
نتيجه گيري: هوش هيجاني در گروه اقدام کننده به خودکشي پايين تر است. هوش هيجاني يک عامل نگه دارنده در برابر رفتار و افکار مربوط به خودکشي است. برنامه هاي آموزش هوش هيجاني مي توانند در کاهش خطر اقدام به خودکشي در جمعيت جوان موثر باشند.

 
کلید واژه: هوش هيجاني، خودکشي، مديريت استرس
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 249  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی