برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي مقايسه اي سلامت رواني شاغلين متناسب و نامتناسب با رشته تحصيلي دانشگاهي

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: كسايي فاطمه,محمدي اكبر,محمدپور ابراهيم
 
 
 
عنوان همایش: همايش سالانه انجمن علمي روانپزشكان ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علمی روانپزشکان ایران
زمان:  1390دوره 28
 
 
چکیده: 

هدف: هدف پژوهش حاضر مقايسه سلامت رواني شاغلين متناسب و نامتناسب با رشته دانشگاهي است.
روش: اين بررسي از نوع علي- مقايسه اي است. جامعه پژوهش همه جوانان شاغل داراي تحصيلات دانشگاهي شهر تبريز را در برمي گيرد که از اين ميان 80 نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. براي گردآوري داده ها پرسشنامه سلامت عمومي
GHQ-28  به کار گرفته شد. اين پرسشنامه ناراحتي ها و سلامت عمومي فرد را با تاکيد بر مسائل روان شناختي، بدني و اجتماعي در زمان حال مي سنجد. داده ها با استفاده از آزمون آماري t براي گروه هاي مستقل تحليل گرديدند.
يافته ها: نتايج نشان دادند که بين سلامت رواني شاغلين متناسب ونامتناسب با رشته تحصيلي دانشگاهي در سطح معني داري (
p£0.01) تفاوت وجود دارد و ميانگين نمرات گروه شاغلين نامتناسب با رشته تحصيلي دانشگاهي در هر کدام از مقياس ها بيشتر از ميانگين شاغلين متناسب با رشته تحصيلي دانشگاهي است.
نتيجه گيري: متناسب بودن تحصيلات با شغل افراد اعتماد بنفس و احساس کارآيي شخصي را افزايش مي دهد و کارکرد اجتماعي و سلامت عمومي بهتر افراد را در پي دارد. هم چنين افراد شاغل غير مرتبط با رشته تحصيلي داراي رضايت شغلي پايين هستند و اين نارضايتي بر کارکرد اجتماعي و سلامت عمومي آنها تاثير مي گذارد.

 
کلید واژه: سلامت رواني، اشتغال، رشته تحصيلي دانشگاهي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 69  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی