برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مقایسه شیوع انواع اختلال های اضطرابی در بیماران دو قطبی وابسته و غیر وابسته به مواد افیونی

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: قنبري جلفايي عاطفه,شعباني امير
 
 
 
عنوان همایش: همايش سالانه انجمن علمي روانپزشكان ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علمی روانپزشکان ایران
زمان:  1390دوره 28
 
چکیده: 

هدف: همبودي اختلال هاي اضطرابي و سوء مصرف مواد در بيماران مبتلا به اختلال دو قطبي نوع يک (BID) شايع هستند. بررسي حاضر به مقايسه شيوع انواع اختلال هاي اضطرابي در بيماران دو قطبي وابسته و غير وابسته به مواد اپيوئيدي پرداخته است.
روش: اين پژوهش از نوع مقطعي است. بيماران
BID مراجعه کننده به بيمارستان روانپزشکي ايران در دو گروه 89 نفره با و بدون وابستگي به مواد اپيوئيدي جاي داده شدند و به کمک پرسش نامه ويژگي هاي جمعيت شناختي و باليني، نسخه فارسي مصاحبه باليني ساختار يافته براي اختلال هاي محور I در DSM-IV، مقياس نمره دهي افسردگي هاميلتون و مقياس نمره دهي مانياي يانگ، شيوع انواع اختلال هاي اضطرابي و ويژگي هاي باليني بيماران بررسي شد. تحليل داده ها به وسيله آمار توصيفي، آزمون t، آزمون X2 و رگرسيون لجستيک انجام شد.
يافته ها: از ميان اختلال هاي اضطرابي تنها اختلال هراس (پانيک) تفاوت آماري معني داري بين دو گروه وابسته و غيروابسته به مواد اپيوئيدي داشت.
نتيجه گيري: در بيماران دو قطبي تاثير مواد مختلف بر ويژگي هاي باليني و شيوع همه عمر اختلال هاي اضطرابي همبود متفاوت است.

 
کلید واژه: مواد افيوني، اختلالات اضطرابي، اختلال دو قطبي نوع يک
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 195  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی