برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر ویتامین E بر فاصله QT در قلب رت دیابتی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: بهكامي جواد*,رشيدي معصومه,امامي هاله
 
 *گروه فيزيولوژي، دانشکده پزشکي اروميه
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

زمينه و هدف: ريسک بيماريهاي قلبي عروقي در ديابت مليتوس به صورت معني داري بالا است. شواهد تجربي پيشنهاد ميکنند که استرس اکسيداتيو نقش مهمي در پاتولوژي بيماريهاي قلبي دارد. در اين مطالعه تاثير انتي اکسيدانت ويتامين E بر فاصله QT در قلب رتهاي ديابتي مورد مطالعه قرار گرفت .
مواد و روش کار: 24 قطعه رت نر نژاد ويستار انتخاب شدند 16 قطعه از رتها با تزريق زير صفاقي استرپتوز وتوسين به ميزان
60 mg/kgBw ديابتي شدند. موشها به 3 گروه 8 تايي شامل گروه شاهد- گروه ديابتي درمان نشده و گروه ديابتي درمان شده با ويتامين E ميزان 300 ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن در شبانه روز تقسيم شدند. بعد از 6 هفته از تمام رتها الکترو کارديوگرافي انجام گرفت.
يافته ها: فاصله
QT در رتهاي شاهد، ديابتي درمان نشده و ديابتي درمان شده با ويتامين E به ترتيب 1933/0، 25/0 و 19/0 ثانيه بود. فاصله QT در رتهاي ديابتي درمان نشده نسبت به گروه شاهد افزايش معني دار نشان داد p<0/00. اين فاصله در رتهاي درمان شده با ويتامين E نسبت به گروه شاهد تفاوت معني دار نشان نداد.
نتايج: نتايج اين مطالعه نشان داد که ويتامين
E از افزايش فاصله QT در رتهاي ديابتي جلوگيري مي کند.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 103  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی