برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر الگوهای ارتباطی خانواده بر مهارت های ارتباطی نوجوانان

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: فراهتي مهرزاد,فتحي آشتياني علي,مرادي عليرضا
 
 
 
عنوان همایش: همايش سالانه انجمن علمي روانپزشكان ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علمی روانپزشکان ایران
زمان:  1390دوره 28
 
چکیده: 

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسي تاثير الگوهاي ارتباطي خانواده (سوگيري گفت شنود و سوگيري همنوايي) بر مهارت هاي ارتباطي نوجوانان بود.
روش: دراين بررسي 367 دانش آموز (232 دختر و 135 پسر) پايه هاي اول و دوم دبيرستان هاي منطقه يک شهر تهران که به روش نمونه گيري تصادفي- خوشه اي- چندمرحله اي انتخاب شدند، به پرسشنامه تجديد نظر شده الگوهاي ارتباطي خانواده و پرسشنامه مهارت هاي ارتباطي پاسخ دادند. براي تحليل داده ها نخست از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون همزمان براي پيش بيني مهارت هاي ارتباطي توسط ابعاد الگوهاي ارتباطي خانواده بهره گرفته شد. سپس بر پايه نمره هاي بالا و پايين ابعاد الگوهاي ارتباطي خانواده، چهار نوع خانواده استخراج گرديد و به کمک تحليل واريانس يکراهه ميزان مهارت هاي ارتباطي دانش آموزان در انواع خانواده ها مقايسه شد.
يافته ها: نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که سو گيري گفت و شنود خانواده رابطه مثبت و معني داري با مهارت هاي ارتباطي نوجوانان دارد و آن را به طور مثبت پيش بيني مي کند. سو گيري همنوايي خانواده رابطه منفي و معني داري با مهارت هاي ارتباطي نوجوانان داشته و پيش بيني کننده منفي آن مي باشد. نتايج تحليل واريانس بيانگر تفاوت معني دار ميان گروه ها بود و نشان داد که فرزندان خانواده هاي توافق کننده و کثرت گرا نسبت به خانواده هاي محافظت کننده و بي قيد، مهارت هاي ارتباطي بيشتري دارند.
نتيجه گيري: در خانواده هاي با سوگيري همنوايي تاکيد بر گفت و شنود و تعامل هاي آزاد، آسان و تبادل نظر ميان اعضاي خانواده است و فرزندان برقراري ارتباط سالم را در محيط خانواده فرا مي گيرند.

 
کلید واژه: سوگيري گفت و شنود، جهت گيري همنوايي، مهارت هاي ارتباطي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 267  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی