برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

عصاره دانه انگور مانع افزایش فشار خون ناشی از مسمومیت با سرب می شود

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: بدوي محمد*,زارع مهرجردي فاطمه,سركاكي عليرضا,غريب ناصري محمدكاظم,ديانت مهين
 
 *دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، مرکز تحقيقات فيزيولوژي
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: تماس دراز مدت با سرب به افزايش فشار خون شرياني در انسان و حيوانات آزمايشگاهي منجر مي شود. مطالعات متعدد نشان مي دهد که افزايش توليد راديکالهاي آزاد اکسيژن در حيوانات مسموم با سرب نقش اصلي را در اين امر به عهده دارند. از طرف ديگر گزارش شده است که دانه انگور منبع مهمي براي مواد آنتي اکسيدان و برداشت کننده راديکالهاي آزاد مي باشد.
هدف: هدف اصلي اين مطالعه بررسي اثر عصاره آبي- الکلي دانه انگور قرمز روي فشار خون ناشي از مسموميت با سرب بود.
روشها: چهل سر موش صحرايي نر بالغ نژاد ويستار به طور تصادفي به چهار گروه تقسيم شدند. گروه شاهد، آب و غذاي معمولي دريافت مي داشتند (گروه
(A؛ گروه دريافت کننده آب حاوي 100 ppm استات سرب به تنهايي (گروه (B؛ گروه دريافت کننده عصاره به تنهايي يكصد mg/kg عصاره (گروه (C و گروهي که هم عصاره و هم سرب به مدت 45 روز دريافت مي داشتند (گروه (D. فشار خون سيستولي به وسيله کاف دمي در روزهاي مختلف آزمايش اندازه گيري شد.
نتايج: نتايج نشان داد که از روز هجدهم پس از شروع دريافت سرب فشار سيستولي در گروه
B نسبت به گروههاي ديگر به طور معني دار افزايش يافت (p<0.05) و در روز 36 به حداکثر خود رسيد (p<0.001) و بعد از آن تا پايان دوره آزمايش ثابت ماند (آناليز واريانس دو طرفه و سپس آزمون توکي).
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان مي دهد عصاره دانه انگور احتمالا از طريق خواص آنتي اکسيداني خود مي تواند از افزايش فشار خون ناشي از مسموميت با سرب جلوگيري کند
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 181  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی