برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر آملودیپین بر تغییرات بافت شناسی شریان های آئورت، کلیه و کاروتید خرگوش دریافت کننده رژیم آتروژن

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: بدل زاده رضا*,ميرزايي فريبا,محمدي مصطفي,رشيدي بهمن,صالحي ايرج
 
 *دانشگاه علوم پزشكي تبريز، مركز تحقيقات كاربرديي- دارويي
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: از آنجا که در عروق آترواسکلروتيک تغييرات مشخص و بارز سلولي با اختلال در روند انتقال يونهاي کلسيم همراه است، برخي محققين احتمال داده اند که داروهاي بلوک کننده کانال کلسيمي مي توانند در آهسته کردن و بهبود روند آترواسکلروزيس موثر باشند.
روشها: تعداد 36 خرگوش سفيد نر از نژاد نيوزيلند را به چهار گروه تقسيم نموديم: گروه کنترل، گروه دريافت کننده داروي آملوديپين، گروه دريافت کننده رژيم پرکلسترول و گروه دريافت کننده رژيم پر کلسترول به همراه آملوديپين.
نتايج: در شريان آئورت در رژيم پر کلسترول ضخامت لايه داخلي
(Intima) افزايش يافته و سلولهاي اين لايه بعلت تجمع ليپيد بصورت سفيد مايل به زرد ديده مي شوند. هايپرتروفي سلولهاي اندوتليال، تجمع چربي در لايه هاي اندوتليال به همراه کلسيفيکاسيون در ناحيه مديا بيانگر ايجاد آتروم ميباشد. با مصرف آملوديپين کاهش ضايعات آترومي مشاهده گرديد. در شريان کاروتيد در رژيم پر کلسترول شواهد نشان دهنده ايجاد آتروم ميباشد. با مصرف آملوديپين کاهش ضايعات آترومي مشاهده گرديد. در شريان کليه در گروه کلسترول تغييرات آترواسکلروزيس مشاهد نشد.
نتيجه گيري: اختلاف معني داري بين سه نوع شريان کليه، آئورت و کاروتيد از نظر روند آترواسکلروزيس ديده شد. در شريان کليه در گروه هاي کلسترول و کلسترول+آملوديپين از نظر بافت شناسي تفاوت چنداني با يکديگر وجود نداشت، اما در شريانهاي آئورت و کاروتيد مصرف آملوديپين در کاهش روند پديده آترواسکلروزيس موثر بوده است. اين اختلاف را مي توان به اختلاف ساختماني در سلولهاي اندوتليال عروق مختلف يا پراکندگي گوناگون رسپتورهاي مربوطه نسبت داد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 69  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی