برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثرات آنتاگونیستی مشتقات جدید دی کلرو تیازول 1و 4-دی هیدروپیریدین به عنوان عوامل تنظیم کننده کانال کلسیم با استفاده از ایلئوم ایزوله خوکچه هندی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: ميرخاني حسين,ميري رامين,باقري اعظم*
 
 *
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: ترکيبات 1و4-دي هيدرو پيريديني (DHP) يکي از مهمترين گروه مسددهاي کانال کلسيم نوع L مي باشند که به طور گسترده در درمان افزايش فشار خون استفاده مي شوند. در اين تحقيق اثر مهاري کانال کلسيم 25 مشتق 1,4-DHP با استخلافهاي آلکيلي، سيکلو آلکيلي و آريلي در موقعيتهاي استري 3 و 5 و استخلاف دي کلرو تيارول در ناحيه 4 حلقه DHP مورد بررسي قرار گرفته است.
روشها: فعاليت آنتاگونيستي کانال کلسيم به عنوان غلظت مورد نياز براي ايجاد 50 درصد شل شدگي
(IC50) ايلئوم منقبض شده با 40) KCl ميلي مولار) با استفاده از حمام بافت و فيزيوگراف HSE براي هر ترکيب مورد محاسبه و بررسي آماري قرار گرفت و ميانگين آنها با نيفديپين به عنوان ترکيب شاهد مقايسه شد.
نتايج: از ميان ترکيبات مورد بررسي با ساختمان قرينه ترکيب شماره 2 (اتيل در ناحيه 3 و 5 حلقه) بيشترين
(IC50=8.12±1.2´10-8) و ترکيب شماره (C6H11(CH2)3 12 در ناحيه 3 و 5 و حلقه کمترين اثر آنتاگونيستي (IC50=3±2´10-4) را نشان دادند. دو ترکيب (C6H118 در ناحيه 3 و 5 حلقه) و C6H11(CH2)2] 11 در موقعيتهاي استري حلقه[ فاقد هر گونه اثر آنتاگونيستي يافت شدند. از ميان ترکيبات بررسي شده با ساختمان ناقرينه ترکيب 20 (متيل و فنتيل در ناحيه 3 و 5 حلقه) بيشترين اثر آنتاگونيستي (IC50=2.1±0.84´10-7) و ترکيب 22 (اتيل و فنيل در ناحيه 3 و 5 حلقه) کمترين اثرآنتاگونيستي (IC50=5.95±4.0´10-6) را در مقايسه با ترکيب شاهد، نيفديپين (IC50=1.1±0.4´10-8) نشان دادند.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 56  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی