نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر تجویز مزمن لیتیوم در پاسخدهی وابسته به اندوتلیوم عروق مزانتریک: نقش نیتریک اکساید

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: افشارايماني بنفشه*,معزي ليلا,صادقي پوررودسري حامد,رحيم زاده رفوئي بهاره,نوبخت مليحه,قهرماني محمدحسين,دهپور احمدرضا
 
 *گروه فارماکولوژي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تهران
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

ليتيوم به عنوان مهمترين دارو در درمان اختلالات دوقطبي کاربرد دارد، اما مکانيسم عمل ليتيوم هنوز ناشناخته است. در کنار عوارض نورولوژيک و ساير عوارض ديگر نشان داده شده است که ليتيوم باعث عوارض قلبي عروقي در انسان و حيوانات آزمايشگاهي مي شود. مطالعات قبلي نشان داده است بعضي از اعمال ليتيوم از طريق نيتريک اکسايد يا پروستاگلاندين اعمال مي شود. جهت انجام اين تحقيق در ظرف آب موشهاي صحرايي به مدت 30 روز ليتيوم به ميزان 600 mg/kg قرار گرفت. سپس سرخرگ مزانتريک فوقاني به روش McGregor کانوله شده، بستر عروق مزانتريک با محلول کربس پرفيوز گرديد. سپس پاسخدهي عروق به استيل کولين در حضور و يا عدم حضور L-NAME، مهار کننده غير اختصاصي آنزيم نيتريک اکسيد سينتاز، و يا ايندومتاسين در محلول مورد بررسي قرار گرفت. همچنين پاسخدهي عروق در حضور سديم نيترو پروسايد، يک دهنده نيتريک اکسيد، بررسي شد. به علاوه رنگ آميزي NADPH-diaphoras، جهت تعيين نيتريک اکسايد سينتاز در بستر عروقي مزانتريک انجام گرديد. تجويز مزمن ليتيوم باعث افزايش پاسخدهي عروق مزانتريک به استيل کولين گرديد. تجويز حاد L-NAME در محلول، در گروه کنترل پاسخدهي به استيل کولين را بيش از گروه ليتيوم کاهش داد در حاليکه تجويز حاد ايندومتاسين تفاوتي در پاسخدهي گروه ليتيوم به استيل کولين ايجاد نکرد. پاسخدهي عروق به سديم نيتروپروسايد بين دو گروه ليتيوم و کنترل متفاوت نبود. رنگ آميزي NADPH-diaphorase نشان داد نيتريک اکسيد سينتاز بيشتري در گروه درمان شده با ليتيوم نسبت به گروه کنترل وجود دارد. در نتيجه افزايش پاسخدهي به استيل کولين در عروق موشهاي صحرايي درمان شده با ليتيوم ممکن است به دليل افزايش فعاليت آنزيم نيتريک اکسيد سينتاز باشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 80  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی