برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر پیاده روی منظم بر کیفیت زندگی و سلامتی مردان 60 تا 75 ساله

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: رجبي جعفر,كريمي طرقبه الهام,احساني محمد,كوزه چيان هاشم,شجيع رضا
 
 
 
عنوان همایش: همايش سالانه انجمن علمي روانپزشكان ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علمی روانپزشکان ایران
زمان:  1390دوره 28
 
چکیده: 

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير 16 هفته پياده روي منظم بر کيفيت زندگي مرتبط با سلامتي مردان سالمند بود.
روش: جامعه آماري اين پژوهش را سالمندان مرد 60 تا 75 ساله ساکن در خانه سالمندان کهريزک تشکيل دادند که از نظر جسماني و سابقه پزشکي سالم ارزيابي شدند. پس از انجام بررسي هاي اوليه، 80 نفر از سالمندان ياد شده به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب و به تصادف در سه گروه آزمايشي و يک گروه کنترل (هر گروه 20 نفر) جاي داده شدند. سه پرسشنامه فرم کوتاه کيفيت زندگي مرتبط با سلامتي
(SF-36)، پرسشنامه سنجش علائم افسردگي (GDS-SF) و ادراک سنج نردباني کانتريل (cuntrill) در دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون در اختيار آزمودني ها قرار گرفت. گروهها به ترتيب در يک، سه و شش جلسه در هفته، هر جلسه 30 دقيقه پياده روي با شدت متوسط شرکت کردند و گروه کنترل هيچ فعاليت بدني در طي 16 هفته نداشتند. تحليل داده ها به کمک آزمون هاي تحليل کوواريانس يک طرفه، آزمون t گروههاي وابسته و تعقيبي LSD انجام شد.
يافته ها: اين بررسي نشان داد که پس از 16 هفته پياده روي سلامت جسماني، عملکرد جسماني، عملکرد رواني- اجتماعي و ادراک کلي، کيفيت زندگي و سلامتي مردان مورد بررسي افزايش يافته است (
p<0.001) و با افزايش شمار جلسات هفتگي تمرين، از يک جلسه به سه جلسه اثربخشي پياده روي نيز بيشتر شده است، اما بين گروه هاي آزمايشي سه جلسه و شش جلسه در ارتباط با بهبود کيفيت زندگي وابسته و سلامتي تفاوت معني داري ديده نشد.
نتيجه گيري: انجام پياده روي منظم با ميزان تمريني اثربخش و استاندارد براي سالمندان مي تواند زمينه ارتقاء کيفيت زندگي آنان را فراهم سازد. از اين رو طرح ريزي فعاليت هاي بدني نظام دار و منطقي براي سالمندان زير نظر مربيان آگاه پيشنهاد مي شود.

 
کلید واژه: پياده روي، کيفيت زندگي، سالمندان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 130  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی