برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی وجود نابرابری اقتصادی-اجتماعی در توزیع بیماری های روانی در شهر تهران به کمک رویکرد شاخص تجمعی

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: خدمتي اسماعيل,مجدزاده سيدرضا,اسدي لاري محسن,ستاره فروزان آمنه
 
 
 
عنوان همایش: همايش سالانه انجمن علمي روانپزشكان ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علمی روانپزشکان ایران
زمان:  1390دوره 28
 
چکیده: 

هدف: در بررسي نابرابري هاي اقتصادي-اجتماعي در زمينه سلامت، سلامت روان از اهميت شاياني برخوردار است. با وجود اين، در بررسي هاي مربوط به نابرابريهاي ياد شده کمتر به سلامت پرداخته شده است. اين پژوهش با هدف بررسي نابرابري اقتصادي-اجتماعي در توزيع بيماري هاي رواني با بهره گيري از شاخص تجمعي (Concentration Index) انجام شده است.
روش: براي انجام بررسي حاضر از داده هاي طرح سلامت شهري شهرداري تهران در سال 1387 بهره گرفته شده است. در اين طرح، پرسشنامه سلامت عمومي براي شناسايي موارد مبتلا به اختلال هاي رواني به کار برده شد. براي تعيين وضعيت اقتصادي- اجتماعي هر فرد، روش تحليل عامل هاي اصلي
(Principal Components Analysis) به کار رفت. براي بررسي نسبت شانس (Odds Ratio) ابتلا افراد به اختلال هاي رواني درهريک از چهارک هاي اقتصادي، از روش رگرسيون لجستيک استفاده گرديد. در نهايت نيز ميزان نابرابري موجود به کمک منحني و شاخص تجمعي بررسي شده و مقدار آن تعيين گرديد.
يافته ها: تحليل رگرسيون لجستيک نشان داد افرادي که در پايين ترين چارک اقتصادي قرار دارند، در مقايسه با گروه مرجع (در اين مطالعه ثروتمند ترين) 2.4 برابر بيشتر شانس ابتلا به بيماري هاي رواني دارند. اين مقدار به ترتيب براي چهارک هاي چهارم (دومين گروه فقير به لحاظ موقعيت اقتصادي) 1.7، سوم (گروه ميانه) 1.4، و در نهايت دوم (دومين گروه فقير) 1.2 برابر بود. منحني تجمعي
(Concentration Curve) نيز در تاييد نتايج رگرسيون لجستيک در بالاي خط برابري قرار داشته و نشان از انباشت نامتناسب بيماري هاي رواني در ميان افرادي با موقعيت اقتصادي-اجتماعي پايين بود. محاسبه شاخص تجمعي ميزان اين نابرابري را بدست داد که برابر بود با Cl=-0.0673
نتيجه گيري: نابرابري اقتصادي-اجتماعي در توزيع بيماري هاي رواني (سلامت روان) در جامعه تهران وجود دارد. همچنين هر تغيير در پايين و يا بالاي نردبان اجتماعي- اقتصادي تاثير معناداري را بر اين شانس مي گذارد. از اين رو داشتن رويکرد هاي اجتماعي- اقتصادي در سياست گذاري هاي سلامت روان ناگزير مي نمايد.

 
کلید واژه: نابرابري هاي اقتصادي- اجتماعي، سلامت روان، شهر تهران
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 134  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی