برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

رابطه نگرش های متمرکز بر شرم نسبت به بیماری های روانی با سطوح هیجان ابراز شده در بستگان بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی و اسکیزوفرنیا

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: خاني پور حميد,زارع هادي,شمس جمال,برجعلي احمد
 
 
 
عنوان همایش: همايش سالانه انجمن علمي روانپزشكان ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علمی روانپزشکان ایران
زمان:  1390دوره 28
 
 
چکیده: 

هدف: با اينکه در بيشتر برنامه هاي آموزش رواني براي خانواده هاي بيماران مبتلا به اختلالات خلقي و اسکيزوفرنيا کاهش هيجان ابراز شده يکي از هدف هاي درماني به شمار مي رود، اما پيشرفت چشمگيري در اين زمينه به دست نيامده است. به نظر مي رسد يکي از علل شکست برنامه هاي آموزش رواني براي خانواده هاي اين بيماران تبيين ناکامل عوامل موثر بر ايجاد هيجان ابراز شده همانند احساس شرم باشد. در ايجاد احساس شرم نسبت به بيماري هاي رواني نگرش هاي جامعه، خانواده و ارزيابي فردي نقش دارند و افراد آن را به صورت شرم بيروني (استيگما) و شرم دروني تجربه مي کنند. افزون بر اين ميان افراد از نظر بر آورد تاثير ابتلا به بيماري هاي رواني در ايجاد احساس شرم براي خود يا خانواده شان تفاوت وجود دارد که به آن شرم بازتاب يافته بر روي خويشتن يا خانواده گفته مي شود.
روش: در يک طرح همبستگي و توصيفي-مقطعي از 85 نفر از اعضاي خانواده بيماران مبتلا به اختلال دو قطبي (گروه 1) و اسکيزوفرنيا (گروه 2) مراجعه کننده به بيمارستان امام حسين که به شيوه در دسترس انتخاب شدند، خواسته شد پرسشنامه کارکرد خانواده و پرسشنامه نگرش هاي مرتبط با مشکلات سلامت رواني را تکميل نمايند.
يافته ها: از نظر هيجان ابراز شده، ميان خانواده هاي بيماران دو قطبي و اسکيزوفرنيا تفاوتي ديده نشد. تحليل همبستگي پيرسون نشان داد که در کل آزمودني ها بين مولفه نگرش در زمينه شرم بيروني و شرم بازتاب يافته بر روي خانوده با هيجان ابراز شده رابطه وجود دارد. بين نگرش مرتبط با شرم دروني با هيجان ابراز شده رابطه وجود دارد. نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که نگرش هاي متمرکز با شرم بيروني، شرم بازتاب يافته بر روي خانواده و شرم دروني به صورت معناداري توانايي پيش بيني واريانس هيجان ابراز شده را دارند.
نتيجه گيري: نگرش هاي جامعه نسبت به بيماري هاي رواني با ايجاد احساس شرم بيروني (استيگما)، شرم بازتاب يافته بر روي خانواده و شرم دروني سهم چشمگيري در هيجان ابراز شده در بستگان بيماران مبتلا به اختلال هاي دو قطبي و اسکيزوفرنيا دارند.

 
کلید واژه: هيجان ابراز شده، شرم، نگرش هاي اجتماعي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 75  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی