برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

کاهش قند و چربی خون در اثر مصرف مکمل پروبیوتیک در بره های پرواری

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: عرب حسينعلي,مشهدي اسماعيل عليرضا,رضاييان محمد
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

پروبيوتيك ها مكمل هايي ميكروبي هستند كه از طريق بهبود فلور ميکروبي دستگاه گوارش تاثيرات سودمندي دارند. بيوپلاس 2ب ترکيب پروبيوتيکي است که براي بهبود رشد در حيوانات استفاده ميشود. ليکن اثر آن روي فاکتورهاي خوني نامشخص است. هدف از اين مطالعه بررسي اثرات اين ماده بر روي گلوکز، تري گليسريد و کلسترول خون در گوسفند بود.
روشها: 32 راس بره با سن 4-5 ماهگي به چهار گروه 8 تايي تقسيم گرديدند که از نظر شرايط نگهداري و غذا در وضعيت يکساني بودند. سه گروه از آنها به ترتيب
مقدار 1000، 500 و 250 گرم در تن غذا از بيو پلاس به صورت روزانه دريافت کردند و گروه چهارم به عنوان شاهد بود. مدت اجراي طرح سه ماه بود و چهار نوبت، يک بار قبل از خورانيدن پروبيوتيک و سه بار در طول طرح، از گوسفندان خونگيري بعمل آمد. ميزان پروتئين تام، اوره، گلوکز، تري گليسريد و کلسترول خون اندازه گيري شد. اختلاف بين گروه ها با آناليز واريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت، وp<0.05  معني دار در نظر گرفته شد.
نتايج: ميزان اوره خون در گوسفنداني که از بيوپلاس استفاده کرده بودند در مقايسه با گروه شاهد به طور معني داري افزايش داشت، ليکن پروتئين تام آنها تغييرات معني داري را نشان نداد. ميزان گلوکز، تري گليسريد و کلسترول در گوسفندان گروه 1-3 نسبت به گروه چهارم کاهش معني داري نشان داد و اختلاف در گروه اول که ميزان بيشتري از پروبيوتيک دريافت کرده بودند، در بعضي از مراحل خونگيري نسبت به دو گروه ديگر بر جسته بود.
نتيجه گيري: استفاده از مکمل بيوپلاس 2ب علاوه بر بهبود رشد سبب کاهش گلوکز، تري گليسريد و کلسترول خون مي شود که اين موضوع ميتواند براي کاهش چربي و قند خون در انسان مورد توجه قرار گيرد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 150  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی