برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی رابطه بین شدت درد و افکار خودکشی و نقش تعدیل کننده خودکارآمدی بر این رابطه در نمونه ای از بیماران درد مزمن

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: برومند اكرم,اصغري مقدم محمدعلي,شعيري محمدرضا,مسگريان فاطمه
 
 
 
عنوان همایش: همايش سالانه انجمن علمي روانپزشكان ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علمی روانپزشکان ایران
زمان:  1390دوره 28
 
چکیده: 

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه ميان شدت درد، خودکارآمدي و افکار خودکشي در بيماران مبتلا به درد مزمن و نيز وارسي نقش تعديل کننده خودکارآمدي بر رابطه شدت درد و خودکشي بود. روش: در يک بررسي توصيفي-مقطعي، 264 بيمار مبتلا به درد مزمن با شيوه نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند و به مقياس هاي افکار خودکشي، شدت درد و خودکارآمدي پاسخ دادند. داده هاي گردآوري شده، به کمک روش هاي همبستگي پيرسون و رگرسيون سلسه مراتبي تحليل شدند.
يافته ها: اين بررسي بين افکار خودکشي وخودکارآمدي (
p<0.01، r=-0.36افکار خودکشي و شدت درد (p<0.01، r=0.30) و شدت درد و خودکارآمدي (p<0.01، r=-0.35) همبستگي معني دار آماري نشان داد. رگرسيون سلسله مراتبي نيز گوياي آن بود که خودکارآمدي در رابطه بين شدت درد و افکار خودکشي نقش تعديل کننده دارد.
نتيجه گيري: شدت درد با افکار خودکشي در بيماران درد مزمن ارتباط دارد و خودکارآمدي مي تواند اين ارتباط را تعديل کند. از اين رو، آن گروه از برنامه هاي درماني که افزون بر کاهش شدت درد، افزايش احساس خودکارآمدي بيماران را در برنامه هاي خود مي گنجانند ممکن است در کاهش شدت افکار خودکشي بيماران مبتلا به درد مزمن کارآيي بيشتري داشته باشند.

 
کلید واژه: درد مزمن، شدت درد، افکار خودکشي، خودکارآمدي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 131  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی