برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی میزان شیوع تهوع و استفراغ در اعمال جراحی چشمی و ارتباط آن با تکنیکهای مختلف بیهوشی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: رفاهي سهيلا,رفاهي رقيه,تذكري زهرا,مردي افروز
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: تهوع و استفراغ يکي از شکايات همگاني بعد از عمل جراحي چشمي است. هدف از اين پژوهش بررسي ميزان شيوع تهوع و استفراغ بعد از اعمال جراحي چشمي و تعيين ارتباط آن با تکنيکهاي مختلف بيهوشي است.
روش کار: در اين پژوهش 365 بيمار که در بيمارستان نيکوکاري تبريز عمل جراحي چشمي شده بودند مورد بررسي قرار گرفتند. بيماران در هشت گروه مختلف تکنيکهاي بيهوشي مطالعه شدند. اطلاعات از پرونده پزشکي بيماران استخراج گرديد. ميزان شيوع تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحي چشمي و تاثير سن و نوع عمل جراحي و روشهاي بيهوشي بر ميزان شيوع تهوع و استفراغ با استفاده از
آزمونهاي آماري student t- test و chi-square test آناليز گرديد.
نتايج: نتايج نشان داد که ميزان شيوع تهوع و استفراغ در مطالعه ما 73/22% برآورد گرديد. که در گروههاي سني 19-10 سال و 59-50 سال و 29-20 سال به
ترتيب 1/38%، 3/35% و 28% بود. در 80% از بيماران با عمل جراحي دکولمان رتين و در 25/59% از بيماران با عمل جراحي استرابيسم تهوع و استفراغ مشاهده شده است. بين ميزان شيوع تهوع و استفراغ و نوع عمل جراحي و سن اختلاف آماري معني داري وجود داشت. اختلاف بين ميزان شيوع تهوع و استفراغ و تکنيکهاي مختلف بيهوشي از نظر آماري معني دار نبود.
نتيجه گيري: سن و نوع عمل جراحي چشمي مي تواند روي ميزان شيوع تهوع و استفراغ تاثير بگذارد. بنابر اين توصيه مي شود در چنين شرايطي مراقبتهاي ويژه اي بعمل آيد تا ميزان تهوع و استفراغ کاهش يابد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 141  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی