برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر رژیم آبیاری و فسفر بر عملکرد و برخی اجزاء مرتبط با عملکرد در ذرت

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: طبسي هيلا*,امينيان رقيه,دهقان زاده حميد
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي نراق
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي توسعه كشاورزي، زمين سالم
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی، استان البرز
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر تنش کمبود آب و مقادير مختلف کود فسفر بر عملکرد و برخي اجزاي مرتبط با عملکرد در هيبريدهاي ذرت دانه اي 700 و 704 آزمايشي به صورت کرت هاي دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي و با سه تکرار در منطقه کاشان انجام شد. آبياري به عنوان تيمار اصلي در سه سطح، کود فسفر نيز در سه سطح به عنوان تيمار فرعي و رقم در دو سطح به عنوان تيمار فرعي فرعي در نظر گرفته شدند. نتايج تجزيه واريانس داده ها نشان داد اثر آبياري بر تمام صفات مورد بررسي به جز تعداد رديف دانه معني دار بود. اثر کود در صفات تعداد دانه در رديف، عملکرد دانه و شاخص برداشت معني دار بود، در حالي که اثر رقم فقط براي صفات رديف دانه و عملکرد دانه معني دار بود. اثر متقابل رقم در آبياري براي صفت عملکرد دانه و اثر متقابل رقم در کود براي صفت وزن هزار دانه معني دار بودند. در اين آزمايش کاهش عملکرد دانه در شرايط تنش کمبود آب از طريق کاهش تعداد دانه در رديف صورت گرفت.

 
کلید واژه: تنش خشکي، رقم، کود و عملکرد دانه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 146   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی