مشخصات مقاله

عنوان: 

مديريت آب

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: قلي پور محمود*
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد پارس آباد
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي توسعه كشاورزي، زمين سالم
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی: سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی، استان البرز
زمان:  1394دوره 1
 
 
چکیده: 

در قسمت هاي مختلف دنيا، مسائل مرتبط با آب از قبيل: کمبود و آلودگي آب و افزايش خسارات ناشي از سيل وجود دارد. اين مسائل کمبود مواد غذايي و به دنبال آن گسترش بيماريها را در پي خواهد داشت. که اين امر در قالب مديريت استراتژيک مصرف آب، با اهداف هاي ويژه بخصوص استفاده از تکنولوژيهاي کار آمد و پيشرفته، بازيافت مجدد آب، ذخيره سازي آب باران، صرفه جويي در مصرف آب، آموزش همگاني و نهادينه کردن فرهنگ صرفه جويي و ايجاد نگرش مثبت در بين مردم، بهبود و توسعه تاسيسات آبي و تجهيزات بهداشتي، ارائه راهکارهاي فني و مديريتي، زراعي و تشکيلاتي، ضمن جبران برخي از کمبودها، باعث افزايش ذخيره منابع آبي موجود و برخورداري از مسايل اقتصادي، تجاري و صنعتي، اجتماعي و زيست محيطي و ارتقاء توليدات کشاورزي، حداقل نمودن اثرات منفي، استفاده موثر و بهينه آب قابل اجراء خواهد بود.

 
کلید واژه: استراتژيک مصرف آب، اهداف مديريت، راهکار ها فني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 65   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی