برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر کودهای مصرفی محتوی آهن بر میزان وزن تر و خشک گیاه سویا در خاک های استان گلستان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نوده شريفي غلامرضا,دردي پور اسماعيل
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي توسعه كشاورزي، زمين سالم
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی، استان البرز
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

جهت بررسي وضعيت کودهاي مصرفي آهن، آزمايشي گلداني روي سويا رقم ويليامز (Glycine max cv. Williams) به صورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي که فاکتور اول تعداد 10 نوع خاک و فاکتور دوم دو سطح کودي آهن است، در سه تکرار انجام گرديد. هدف از اين تحقيق، مطالعه تاثير کودهاي مصرفي آهن در بين اجزاي مختلف 10 نمونه خاک از مناطق مختلف استان گلستان و رابطه آن با ويژگي هاي خاص خاک مي باشد. براي اندازه گيري وزن تر و خشک گياه از روش بنتون جونز و کيس (1990) استفاده گرديد. نتايج نشان داد، وزن تر و خشک در تيمارهاي سکوسترين آهن و سولفات آهن+ماده آلي+باکتري سيدروفور به طور معني داري بيشتر از تيمارهاي سولفات آهن و شاهد بود. وزن تر در تيمار سولفات آهن بيشتر از شاهد بود ولي براي وزن خشک اختلاف معني داري بين اين دو مشاهده نشد. بنابراين مصرف سکوسترين آهن باعث افزايش وزن تر و خشک گياه شد. همچنين مصرف سولفات آهن به تنهايي اثري چنداني در وزن تر و خشک گياه نداشت ولي مصرف آن به همراه ماده آلي و باکتري سيدروفور اثر چشمگيري در کاهش کلروز برگي و افزايش معني دار وزن تر و خشک گياه شد. بنابراين، براي افزايش کارآيي سولفات آهن توصيه مي شود که به همراه ماده آلي و سيدروفور مصرف گردد.

 
کلید واژه: کودهاي مصرفي آهن، سويا، سکوسترين آهن
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 90   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی