برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر گرد و غبار بر برخی از خصوصیات مورفولوژی و فیزولوژیکی گیاه آفتابگردان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: زادسر نسرين*,سودايي زاده حميد,عظيم زاده حميدرضا,مصلح آراني اصغر
 
 *
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي توسعه كشاورزي، زمين سالم
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی، استان البرز
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

گرد و غبار يکي از مهمترين پديده هاي مخرب اقليمي است که سالانه خسارات فراواني را به سلامتي بشر، محيط زيست، ساختمان ها، جاده ها و هواي شهر ها وارد مي نمايد. در ايران نيز به دليل دارا بودن سهم 23 درصدي از طوفان هاي گرد و غبار جهان و انتقال گرد غبار از کشور هاي عراق و عربستان به ايران مطالعه آن ضروري مي باشد. اين مطالعه به بررسي اثر گرد و غبار بر برخي خصوصيات مورفولوژيکي و فيزيولوژيکي گياه آفتابگردان مي پردازد. تيمارهاي مورد بررسي در اين تحقيق شامل تيمار غباردهي و عدم غباردهي با سه تکرار بود که جهت مقايسه آنها از آزمون t استفاده شد. نتايج نشان داد گرد و غبار از بين خصوصيات فيزولوژيکي فقط بر مقدار پرولين اثر معني داري داشته بطوريکه وجود گرد و غبار بر روي برگ ها، منجر به کاهش معني دار پرولين نسبت به شاهد گرديد. مقدار کلروفيل و قندهاي محلول تحت تاثير غبار قرار نگرفتند. گرد و غبار همچنين بر روي هيچکدام از خصوصيات مورفولوژيکي (طول ساقه، تعداد برگ) تاثير معني داري نداشت.

 
کلید واژه: گرد و غبار، آفتابگردان، خصوصيات مورفولوژيکي و فيزيولوژيکي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 162   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی