نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر حرکات موزون بر روی مهارت های حرکتی (درشت و ظریف) کودکان مبتلا به اختلال اتیسم

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: حسيني چالشتري بهارك*,صابري هايده,زاده محمدي علي
 
 *
 
عنوان همایش: کنگره سراسري روان شناسي کودک و نوجوان
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران، دانشگاه شهید بهشتی
زمان:  1392دوره 1
 
چکیده: 

مقدمه: کودکان مبتلا به اختلال اتيسم داراي مشکلاتي در اختلال در عملکردهاي حرکتي، تعادلي و هماهنگي، پردازش حسي و تعاملات اجتماعي و ارتباطي هستند. روش هاي موجود در هنردرماني خلاق از جمله تکنيک هاي نوين و موثر در بروني و سازي ذهن درخودمانده کودکان داراي اختلال اتيسم و توسعه مهارتهاي حرکتي آنان است. حرکات موزون از جمله تکنيک هاي جذاب و آساني است که امکان تقليد آن براي ايجاد مهارت هاي حرکتي، تعادلي و هماهنگي در کودکان داراي اتيسم آسان و موثر است.
در مطالعه حاضر اثر حرکات موزون بر روي مهارت هاي حرکتي (درشت و ظريف) کودکان مبتلا به اختلال اتيسم بررسي شد
.
روش: با استفاده از روش هاي نمونه گيري در دسترس 22 کودک، مبتلا به اختلال اتيسم از مرکز آموزش و توانبخشي کودکان اتيستيک به آرا انتخاب شدند و به صورت تصادفي 11 نفري در دو گروه آزمايش و کنترل تقسيم شدند. گروه آزمايش،هفته اي سه جلسه هر جلسه يک ساعت و نيم هر دو گروه قبل و بعداز مداخله با تست ارزيابي کفايت حرکتي برونينکز_اوزرتسکي اندازه گيري شدند. داده ها با استفاده از روش تحليل کوواريانس تحليل شدند
.
يافته ها: تحليل نتايج نشان داد که حرکات موزون در گروه آزمايش نسبت به کودکان گروه کنترل در سطح معناداري (
p<0.01) بر بهبود مهارت هاي حرکتي (درشت و ظريف) کودکان اثر داشت.
نتيجه گيري: حرکات موزون بر مهارت هاي حرکتي (درشت و ظريف) کودکان مبتلا به اختلال اتيسم موثر است. کودکان با تکرار و تقليد حرکات موزون مهارت هايي را آموختند که اين مهارت ها ادراک حسي و حرکتي آنان تقويت کرد.

 
کلید واژه: اختلال اتيسم، حرکات موزون، مهارت هاي حرکتي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 213  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی