برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی مقایسه میزان رضایت زناشویی، سلامت روانی و کیفیت زندگی مادران کودکان ناشنوا با مادران کودکان عقب مانده ذهنی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: حجازي مسعود,پياماني سپيده*
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات زنجان
 
عنوان همایش: کنگره سراسري روان شناسي کودک و نوجوان
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران، دانشگاه شهید بهشتی
زمان:  1392دوره 1
 
چکیده: 

مقدمه: مادران کودکان ناشنواچون کودک حرف آن ها را گوش نمي دهد، و دستورات را به اجرا نمي گذارد. بيشتر مورد آزار و اذيت قرار مي گيرند آن ها خيلي شديد سرخورده مي شوند از کودک بيشتر محافظت مي کند و در نتيجه کودک خيلي به آنها وابسته مي شود (گنجي، 1388). تولد يک کودک عقب مانده ذهني تاثير عميقي بر کيفيت زندگي والدين و به ويژه مادران دارد سلامتي زندگي خانوادگي فعاليتهاي گروهي و اجتماعي، پيشرفت اقتصادي و تعامل فردي از جمله عواملي هستند که کيفيت زندگي خانواده را تحت تاثير قرار مي دهد (براون و همکاران، 1996). پژوهش حاضر به منظور بررسي مقايسه ميزان رضايت زناشويي، سلامت رواني و کيفيت زندگي مادران کودکان ناشنوا با مادران کودکان عقب مانده ذهني انجام شده است.
روش: براي اين منظور از 240 نفر که شامل مادران ناشنوا و عقب مانده ذهني به صورت نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شده (120 نفر ناشنوا و 120 نفر عقب مانده ذهني). و با استفاده از پرسشنامه هاي 1- انريچ براي سنجش رضايت زناشويي،
GHQ-2 براي تعيين سطح سلامت رواني والدين و SF-12-3 براي سنجش کيفيت زندگي والدين مورد بررسي قرار گرفتند. از آزمونهاي t ،همبستگي، تحليل رگرسيون و تحليل واريانس استفاده شده است.
يافته ها: نتايج پژوهش نشان مي دهد که بين ابعاد سلامت رواني، رضايت زناشويي و کيفيت زندگي در مادران کودکان ناشنوا و عقب مانده ذهني تفاوت معناداري وجود دارد. سلامت عمومي مادران کودکان ناشنوا بيشتر از مادران کودکان عقب مانده ذهني بود. و رضايت زناشويي و ارتباط زناشويي بيشتر در مادران کودکان عقب مانده ذهني نسبت به مادران کودکان ناشنوا بود. و کيفيت زندگي بهتر در مادران کودکان عقب مانده ذهني نسبت به مادران کودکان ناشنوا بود
.
بحث: با توجه به مطالبي که گفته شده به نظر مي رسد پايين بودن رضايت زناشويي در مادران کودکان ناشنوا به دليل عدم ارتباط کافي کلامي در بين مادران و فرزندانشان باشد چرا که ما خيلي از جنبه هاي احساسي خود را با کلام بيان مي کنيم. و همين نبود ارتباط کافي مابين والدين و کودک منجربه يک احساس خلأ و نارضايتي مي شود که اين نارضايتي بر رابطه بين مادران اثر گذاشت و جنبه هاي ديگر زندگي يعني زندگي زناشويي وکيفيت زندگي را تحت تاثير خود قرار داده و باعث نارضايتي زناشويي مي شود.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد که وجود کودکان استثنايي در خانواده فشار زيادي در زندگي خود تجربه مي کنند که با اين فشار تحت تاثير قرار دادن و به خطر انداختن سلامت رواني اين مادران، وقتي باعث کاهش سلامت روان مي شود پايين آمدن سلامت روان باعث کاهش رضايت زندگي شده و در نتيجه کيفيت زندگي کاهش مي يابد.

 
کلید واژه: ناشنوايي، عقب ماندگي ذهني، رضايت زناشويي، سلامت رواني و کيفيت زندگي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 118  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی