برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثربخشی رویکرد انطباقی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) بر نشانه های روان شناختی و اضطراب امتحان دختران نوجوان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: جورابي عصرجديد مهسا,حسيني فرنوش سادات,حسيني سيده مريم,تكيه اي آرزو,حاتمي فريبا,طباطبايي عينكي سيدكمال الدين
 
 
 
عنوان همایش: کنگره سراسري روان شناسي کودک و نوجوان
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران، دانشگاه شهید بهشتی
زمان:  1392دوره 1
 
چکیده: 

مقدمه: هدف اين تحقيق تعيين ميزان اثربخشي آموزش کاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي (MBSR) در کاهش اضطراب امتحان و نشانه هاي روان شناختي در نوجوانان دختر ورود به دانشگاه بود.
روش کار: روش تحقيق حاضر کارآزمايي باليني از نوع مطالعه شبه تجربي(طرح پيش- تست، پس- تست با گروه کنترل) است. در اواخر مهر ماه 1392، تعداد 40 نفر به روش نمونه گيري تصادفي ساده از دبيرستان دخترانه انديشه شهرتهران و 40 نفر نيز از دبيرستان شبلي انتخاب شدند. يکي از اين گروه ها بصورت تصادفي به عنوان گروه آزمايش (شامل چهل نفر دبيرستان انديشه) و گروه ديگر به عنوان گروه کنترل (چهل نفر) انتخاب شدند. برروي گروه آزمايش راهنماي هشت جلسه اي کاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي اجرا شد. پرسشنامه هاي فرم کوتاه ضريب اضطراب امتحان و
SCL-90 قبل و بعد از مداخله بر روي همه آزمودني هاي دوگروه اجرا شد. براي تجزيه تحليل داده ها از تحليل کوواريانس استفاده شد.
نتايج: نتايج نشان داد که
MBSR در کاهش نشانه هاي روان شناختي، جسماني، وسواس فکري و عملي، اضطراب، و افسردگي موثر است تاثير کاهش بر اضطراب امتحان داشت.
بحث:
MBSR اثربخشي خود را بر جمعيت باليني و غير باليني نشان داده است و به نظر مي رسد علاوه بر اختلالات مختلف مي تواند در کاهش نشانه هاي روان شناختي و اضطراب امتحان دختران نوجوان موثر باشد.

 
کلید واژه: آموزش کاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي، اضطراب امتحان، علائم روانشناختي، نوجوان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 128  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی