برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارتباط حافظه کاری دیداری با کارکردهای اجرایی و هوش سیال در کودکان پیش دبستانی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: جعفرپورممقاني سارا*,نظري محمدعلي
 
 *دانشگاه تبريز
 
عنوان همایش: کنگره سراسري روان شناسي کودک و نوجوان
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران، دانشگاه شهید بهشتی
زمان:  1392دوره 1
 
چکیده: 

مقدمه: کاركردهاي اجرايي شامل سازماندهي، تصميم گيري، حافظه كاري، توجه، حفظ و تبديلكنترل حركتي، احساس و ادراک زمان، پيش بيني آينده، بازسازي زبان دروني و حل مساله و ... است كه در زندگي و انجام تكاليفيادگيري و كنش هاي هوشي به انسان کمک مي كند. حافظه کاري يکي از مهم ترين ساختارهاي کارکردهاي اجرايي است که در گستره وسيعي از توانايي هاي ذهني تاثير بسزايي دارد. حافظه کاري سيستمي براي حفظ، دستکاري و د ردسترس نگه داشتن بازنمايي هاي ذهني هنگام انجام فعاليت ذهني و عملي است. بر طبق مدل بدلي (2003)، حافظه کاري، مقدار محدودي از اطلاعات را در مدت زمان محدود مثلا دو ثانيه حفظ مي کند. حافظه کاري از طريق توجه، به کنترل اجرايي شناختي و عملکردي کمک مي کند. اخيرا نظريه پردازان چنين مي پندارند که تفاوت هاي فردي درحافظه کاري مي تواند پيش بيني کننده هوش سيال و توانايي هاي استدلالي باشد (انگل، 2002). در دهه اخير، پژوهش هاي بسياري از اين نظريه حمايت کرده اند. پژوهش حاضر به بررسي تاثير ظرفيت حافظه کاري ديداري بر هوش و ساير عملکردهاي اجرايي (از جمله: برتامه ريزي فضايي، عملکرد و راهبردهاي استفاده از حافظه کاري و کنترل حرکتي) در کودکان پيش دبستاني مي پردازد.
روش و ابزار: از منطقه 16 تهران، 4 مدرسه پيش دبستاني به صورت در دسترس انتخاب شد و 50 کودک (26 دختر) با انتخاب تصادفي در اين پژوهش شرکت کردند. از شرکت کنندگان خواسته شد تا آزمون هوش ريون کودکان و تعدادي از مجموعه آزمونهاي
CANTAB از جمله آزمون هاي ظرفيت حافظه کاري SSP، برنامه ريزي فضاييSOC و عملکرد و راهبردهاي استفاده از حافظه کاري SWM و کنترل حرکتي چشم و دست MOT را انجام دهند. تمامي آزمون ها با استفاده از رايانه انجام شد. براي تحليل داده ها از روش رگرسيون گام به گام استفاده شد.
يافته ها: تحليل داد ها نشان داد که ظرفيت حافظه کاري ديداري با هوش سيال (
p<0.0001، t=4.132) و عملکرد حافظه کاري (p<0.01، t=-2.639) رابطه معنادار دارد، اما با برنامه ريزي فضايي و راهبردهاي استفاده از حافظه کاري و کنترل حرکتي رابطه معنادار ديده نشد.
بحث و نتيجه گيري: يافته ها نشان داد که ظرفيت حافظه کاري با هوش سيال و عملکرد حافظه کاري ارتباط دارد. کودکاني که ظرفيت حافظه کاري بالايي داشتند در آزمون
WMخطاي کمتري داشتند. نتايج به دست آمده از اين پژوهش با پژوهش هاي پيشين که در بزرگسالان انجام گرفته بود مانند پژوهش کين و همکاران (2005)، پژوهش آنورث و انگل (2004)، سکوئيزرو موسبرگر (2004) که نشان دادند که توجه و ظرفيت حافظه کاري پيش بيني کننده هوش سيال هستند، همسو بود. کانوي و کوآن (2001) نشان دادند که از ميان ساختارهايي مانند حافظه کوتاه مدت، سرعت پردازش و ظرفيت حافظه کاري و هوش، تنها بين ظرفيت حافظه کاري و هوش رابطه معنادار وجود داشت. ابرو، کانوي و گاترکول (2010) پژوهشي در کودکان انجام دادند و به بررسي ارتباط حافظه کاري، حافظه کوتاه مدت و کنترل شناختي و هوش پرداختند. در اين پژوهش تنها حافظه کاري با هوش سيال رابطه معنادار داشت. پژوهش حاضر نيز همسو با پژوهش هاي پيشين است، از اين رو مي توان با روشهاي آموزش و تقويت حافظه کاري در جهت افزايش هوش سيال و کارآمدي عملکرد هاي شناختي مرتبط گام برداشت.

 
کلید واژه: ظرفيت حافظه کاري ديداري، هوش، کارکردهاي اجرايي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 498  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی