برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی سریع محیط زیستی (ERA (Environmental Rapid Assessment نیاز اساسی در بهبود عملکرد محیط زیستی بخش صنعت و معدن

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: محمدنژاد شاهين*
 
 *وزارت صنايع و معادن
 
عنوان همایش: همايش ملي ارزيابي اثرات محيط زيستي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
زمان:  1384دوره 3
 
چکیده: 

طي دهه گذشته عدم انجام مطالعات ارزيابي محيط زيستي براي پروژه هاي عمراني و توسعه اي كشور بعنوان يك چالش اساسي از اهميت قابل تاملي براي سياستگزاران مرتبط با صنعت و محيط زيست برخور دار گرديد و در نتيجه آن، الزامات متعددي جهت انجام اين مطالعات در زمان آغاز پروژه هاي جديد در بخشهاي مختلف ايجاد شد. اين اقدامات ضمن ايجاد پتانسيل مناسب براي پيشگيري از پيامدهاي منفي، نيازمند ايجاد ظرفيت هاي جديد در حوزه هاي مهندسي و مديريت محيط زيست در بخشهاي مختلف كشور مي باشد و بنظر مي رسد موفقيت اين حركت در گرو ايجاد سيستم هوشمند و يكپارچه پايش محيط زيستي و نظارت بر تعهدات مندرج در اين مطالعات براي زمان احداث و بهره برداري خواهد بود.
دومين چالش اساسي در زمينه عملكرد محيط زيستي صنايع و معادن، واحدهايي مي باشند كه در حال حاضر موجود و در حال بهره برداري هستند و براي آنها اين مطالعات و يا اساسا هيچگونه مطالعه محيط زيستي صورت نپذيرفته و بالطبع مشخص نخواهد بود كه حجم پيامدهاي بالفعل و بالقوه محيط زيستي اين واحدها به چه ميزاني است و آنها چگونه بايد در مسير اصولي كنترل و پايش محيط زيستي قرار گيرند.
در اين مقاله ضمن مروري بر وضع موجود، نقاط قوت و ضعف و همچنين فرصت ها و محدوديتهاي اين چالش مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. سپس با توجه به اينكه انجام ارزيابي در اين مقوله از يكسو نياز به سرعت و دقت و امكان اجراي حداقل يكبار در سال مي باشد و از سوي ديگر بدليل تعداد بسيار زياد واحدهاي صنعتي و معدني فعال و تنوع ابعاد و فعاليت آنها و علاوه بر آن پيامدهاي مستقيم و غير مستقيم اقتصادي اين مساله براي واحدها و كشور، نيازمند ارايه يك مكانيسم جديد ارزيابي دارد، چارچوب كلي روش پيشنهادي براي عملياتي نمودن اين موضوع كه نياز همكاري مشترك بخش صنعت و معدن، سطوح مختلف سازمان حفاظت محيط زيست، انجمن هاي تخصصي محيط زيستي، دانشگاههاي مرتبط، متخصصان صنعت و محيط زيست و شركتهاي مهندسي مشاور دارد با عنوان ارزيابي سريع محيط زيستي ERA ارايه گرديده است.

 
کلید واژه: ارزيابي سريع محيط زيستي، چالشهاي محيط زيستي صنعت و معدن، ارزيابي محيط زيستي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 188  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی