برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

رابطه سبک های فرزند پروری و طرح واره های نا سازگار اولیه با خودهای ممکن در دانشجویان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: برهون مهري*,جعفري اصغر,قمري محمد,شريفي مريم
 
 *
 
عنوان همایش: کنگره سراسري روان شناسي کودک و نوجوان
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران، دانشگاه شهید بهشتی
زمان:  1392دوره 1
 
 
چکیده: 

مقدمه: خود، مفهوم محوري بسياري از نظريه پردازان شخصيت مي باشد. طرح واره هاي خود نتيجه گيري هاي شناختي درباره خود هستند که قويا از راه باز خوردهاي والديني و از طريق تجارب ديگر دوران کودکي کسب مي شود، تغيير طرح واره هاي خود مي تواند از طريق تلاش عمدي براي پيش بردن خود به سمت خود ممکن آينده صورت گيرد. بر اين اساس مقاله حاضر مي کوشد تا رابطه سبک هاي فرزند پروري و طرح واره هاي نا سازگار اوليه را با خود هاي ممکن بررسي کند.
روش: اين پژوهش با استفاده از روش تحقيق همبستگي بر روي 94 نفر از دانشجويان (23- 19سال) انجام شد و رابطه بين متغيرها در آن مورد بررسي قرار گرفت. داده هاي به دست آمده با استفاده از روش آماري تحليل رگرسيون چند متغيره تجزيه و تحليل شد. از پرسشنامه هاي شيوه هاي فرزند پروري بامريند، فرم کوتاه پرسشنامه طرح واره يانگ
(SQ-SF) و خود پنداره راجرز فرم(ب) استفاده شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که سبک فرزند پروري مستبدانه پيش بيني کننده معني داري براي سطوح بالا تر طرح واره نا سازگار وابستگي/ بي کفايتي و سبک فرزند پروري سهل گيرانه پيش بيني کننده معني داري براي سطوح بالاتر طرح واره نا سازگار انزواي اجتماعي/ بيگانگي مي باشد. 8.6 درصد از خودهاي ممکن توسط شيوه فرزندپروري مقتدرانه قابل پيش بيني است و رابطه بين طرح واره هاي نا سازگار ايثار و معيار هاي سر سختانه با خودهاي ممکن معني دار مي باشد
.
بحث و نتيجه گيري: شيوه هاي فرزند پروري تاثيرات متفاوتي بر شکل گيري طرح واره هاي ناسازگار اوليه و خودهاي ممکن دارد. برخي از هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي که در جامعه ما ارزش محسوب مي شود(ايثار و معيارهاي سر سختانه/ بيش انتقادي)، از نظر علمي با وابستگي بيمار گونه و تحريف هاي شناختي همپوشي دارد. حال آنکه همين طرح واره ها رابطه مثبت و معنا داري با خود-هاي ممکن دارند.

 
کلید واژه: سبک هاي فرزندپروري، طرح واره هاي ناسازگار اوليه، خودهاي ممکن
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 156  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی