برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارتباط اثرات رسانه ای، نگرش سنتی نقش جنسیتی و جنسیت بر اختلال خوردن و تصویربدنی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: برهمند اوشا*,نيك نفس آمنه
 
 *دانشگاه محقق اردبيلي
 
عنوان همایش: کنگره سراسري روان شناسي کودک و نوجوان
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران، دانشگاه شهید بهشتی
زمان:  1392دوره 1
 
چکیده: 

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسي ارتباط اثرات رسانه اي، نگرش سنتي نقش جنسيتي و جنسيت بر اختلال خوردن و تصويربدني است. نمونه اي متشکل از 312 نوجوان در دامنه سني 15 الي 18 (با ميانگين سني 16.12 و انحراف معيار 1.22) به صورت نمونه گيري طبقه اي خوشه اي از دانش آموزان مشغول به تحصيل در دبيرستان هاي شهرستان فومن شامل 148 پسر و 166 دختر انتخاب شدند. روش: داده ها با استفاده از مقياس چند بعدي تاثير رسانه ها، پرسشنامه نقش جنسيتي، پرسشنامه اختلالات خوردن و پرسشنامه تصويربدني جمع آوري شد. داده ها با استفاده از تحليل واريانس چندمتغيره، و تحليل رگرسيون چند متغيره مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: يافته ها نشان داد که اختلالات خوردن و نگراني در مورد تصوير بدني بيشتر در دختران مشاهده شد تا در پسران. در ضمن نوجوانان داراي نگرش نقش جنسيتي کمتر سنتي نيز اختلال خوردن و نارضايتي بيشتر از تصويربدني را گزارش کردند. رابطه نگرش به نقش جنسيتي سنتي با اختلال خوردن و نگراني در مورد تصوير بدني با جنسيت تعديل شد
.
نتيجه گيري: برخلاف فرضيه پژوهش، ارزش ها و ايده آل هاي مرتبط با تصويربدني که از رسانه ها تاثير پذيرفته شده بود، قابليت پيش بيني اختلال خوردن يا تصوير بدني را نداشت. اما تعامل بين جنسيت و ارزش ها و ايده آل ها در مورد تصويربدني معني دار بود. يافته هاي حاصله اهميت تاثير جنسيت، رسانه ها و فرهنگ بر اختلال خوردن و تصويربدني نوجوانان را نشان داد.

 
کلید واژه: اثرات رسانه اي، نقش جنسيتي، اختلال خوردن، تصوير بدني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 147  
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی