برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر آموزش سبک های پردازش حسی مبتنی بر الگوی دان به مادران در کاهش نشانه های مشکلات رفتاری برونی سازی کودکان پیش دبستانی و تنیدگی مادران

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: بحري اشرف,مظاهري محمدعلي,شكري اميد,حيدري محمود
 
 
 
عنوان همایش: کنگره سراسري روان شناسي کودک و نوجوان
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران، دانشگاه شهید بهشتی
زمان:  1392دوره 1
 
چکیده: 

مقدمه: يکي از مهم ترين و شايع ترين مشکلات دوران کودکي، مشکلات بروني سازي شده است که نه تنها در بزرگسالي به رفتارهاي خشونت آميز و مجرمانه منتهي مي شود، بلکه موجب طرد کودکان از سوي ديگران شده و همچنين بستر مهارت هاي ضعيف شناختي ـ اجتماعي و مشکلات يادگيري را نيز فراهم مي نمايد. کودکان داراي مشکلات بروني سازي شده همانند ساير افراد از سبک هاي پردازش حسي خاص و متفاوتي برخوردار هستند که آگاهي از اين سبک ها و به کارگيري آنها در کاهش نشانه هاي مشکلات آنان مفيد است.
هدف: هدف اين پژوهش بررسي اثربخشي رويکرد ويني دان در مورد پردازش حسي در کاهش مشکلات بروني سازي کودکان، تنيدگي مادران و بهبود رابطه مادر و کودک بود. بنابراين پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به سوالاتي در زمينه چگونگي تاثير آموزش سبک هاي پردازش حسي مبتني بر الگوي دان به مادران در کاهش نشانه هاي مشکلات رفتاري بروني سازي شده کودکان، کاهش تنيدگي ادراک شده مادران و بهبود رابطه مادر و کودک طراحي و اجرا شده است.
روش: طرح پژوهش حاضر آزمايشي و از نوع پيش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و همراه با پيگيري بود. جامعه آماري پژوهش شامل زوج مادران و کودکان پيش دبستاني 3 تا 6 سال مهدکودک هاي منطقه 5 و 13 تهران بود. حجم جامعه آماري به تعداد 311 زوج مادر و کودک بود که پرسشنامه (
CBCL) در بين همه آنان توزيع و تعداد 226 پاسخ نامه کامل دريافت شده است. روش نمونه گيري غير احتمالي در دسترس (انتخاب جامعه آماري مهد کودک ها) و هدفمند (انتخاب کودکان با نمرات بالا در مشکلات رفتاري) و تصادفي جور شده (ايجاد گروه هاي متعادل و انتخاب تصادفي گروه ها براي آزمايش و گواه) بوده است. از بين گروه اوليه 42 زوج (21 زوج در هر گروه) بصورت هدفمند بر مبناي بالاترين نمره در مقياس (CBCL) به عنوان نمونه نهايي انتخاب شدند و به صورت تصادفي به دو گروه آزمايش و گواه اختصاص داده شدند. مادران هر دو گروه پرسشنامه هاي سبک پردازش حسي کودکان و بزرگسالان، پرسشنامه تنيدگي والديني و مقياس کيفيت مراقبت مادرانه را در سه نوبت پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري تکميل نمودند. مداخله شامل 7 جلسه آموزشي براي مادران بود. براي تحليل داده ها از روش هاي تحليل واريانس اندازه گيري هاي مکرر و مقايسه ميانگين دو جامعه مستقل (t) استفاده شده است.
يافته ها: نتايج نشان داد که سطح مشکلات توجه و رفتارهاي پرخاشگرانه کودک، و همچنين تنيدگي والديني در دو قلمرو کودک و والد هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت (مرحله پيگيري، 45 روز بعد از آخرين جلسه دوره) کاهش معناداري داشته است. از سوي ديگر يافته ها نشان داد که حساسيت و پاسخدهي، و دسترسي پذيري مادران افزايش و ابهام و سردرگمي آنها کاهش يافته است.
نتيجه گيري: نتايج پژوهش فوق حاکي از آن است که مداخله کودک محور مبتني بر سبک پردازش حسي با استفاده از رويکرد ويني دان در کاهش سطوح پرخاشگري و مشکلات توجه کودک اثربخش بوده و همين امر نيز به نوبه خود توانسته موجبات کاهش تنيدگي مادر و بهبود رابطه والد و کودک شود.

 
کلید واژه: پردازش حسي، مشکلات بروني سازي، تنيدگي والديني، رابطه والد و کودک
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 215  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی